Aktualności
Konferencje
12 Października
Opublikowano: 2021-10-12

Jak poprawić efektywność kształcenia zdalnego?

Zwiększanie zasięgu i efektywności kształcenia zdalnego poprzez innowacje będzie tematem kolejnego webinarium w ramach cyklu „Uniwersytet Przyszłości”. Wydarzenie odbędzie się 14 października o godzinie 13:00.

Organizatorem cyklu jest PCG Academia. Podczas webinariów o nowoczesnych rozwiązaniach IT opowiadają ich użytkownicy – przedstawiciele wiodących uczelni z Polski i z zagranicy. W pierwszej edycji odbyło się pięć spotkań z udziałem blisko tysiąca osób. Pod koniec września ruszyła druga odsłona „Uniwersytetu Przyszłości”.

Kolejne spotkanie, już w najbliższy czwartek, 14 października, poświęcone będzie zwiększaniu zasięgu i efektywności kształcenia zdalnego poprzez innowacje. Systemy IT dostarczane jako rozwiązania chmurowe stały się już standardem w skali światowej, w tym również w sektorze szkolnictwa wyższego. Także polskie uczelnie powoli adaptują model chmurowy, doceniając skalowalność, wysoki stopień bezawaryjności i szybki rozwój nowych funkcjonalności gwarantowany przez dostawców tych rozwiązań. Aspekty te są szczególnie istotne w kontekście tworzenia hybrydowych modeli kształcenia, łączących naukę w trybach zdalnym i stacjonarnym.

Uniwersytet Jagielloński jest jedną z uczelni, która szybko dostrzegła zalety chmury. Podczas webinaru, przedstawiciele UJ, a także firm Blackboard i AWS, opowiedzą o realizowanych wspólnie przedsięwzięciach, w tym wdrożeniu platformy Learn Ultra oraz budowaniu nowej platformy MOOC do dostarczania kursów otwartych osobom spoza uczelni.

Porozmawiamy o tym, w jaki sposób realizowane projekty wspierają uczelnię w cyfrowej transformacji, przekładają się na zwiększenie jakości kształcenia oraz poszerzenie oferty edukacyjnej. Przedstawicieli Blackboard i AWS zapytamy z kolei, jak współpraca obu firm kształtuje portfolio rozwiązań dla uczelni i jakie korzyści z oferowanych rozwiązań dostrzegają ich użytkownicy końcowi. Dyskusja dotyczyć będzie także najlepszych praktyk w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii w nauczaniu i kluczowych aspektów dla sukcesu takich wdrożeń – zachęcają organizatorzy.

Udział w webinariach z cyklu „Uniwersytet Przyszłości” jest bezpłatny. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej PCG Academia. Harmonogram kolejnych spotkań:

Partnerami cyklu są instytucje szkolnictwa wyższego z kraju i ze świata, będące odbiorcami usług dostarczanych przez PCG Academia, m.in.: Northumbria University (Newcastle), Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet SWPS, Instytut Badawczy Leśnictwa.

MK

PCG blog 976x596 3u roz@2x

 

Dyskusja (0 komentarzy)