Aktualności
Konferencje
07 Kwietnia
Opublikowano: 2021-04-07

Jak poprawić jakość życia mieszkańców miast?

Rzeszowskie Laboratorium Badań Miejskich to wspólna inicjatywa stolicy Podkarpacia i Instytutu Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W jej ramach zaplanowano seminaria z udziałem ekspertów zajmujących się prowadzeniem badań miejskich. 

Ideą cyklu spotkań jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowiska akademickiego zajmującego się prowadzeniem badań miejskich a osobami zarządzającymi miastami i przedstawicielami innych środowisk zajmujących się tematyką miejską. Badacze i praktycy studiów miejskich podczas warsztatów organizowanych w ramach Urban Lab Rzeszów zaprezentują tematy dotyczące nowych podejść i spojrzeń badania miasta w kierunkach:

  • Jak mierzyć poziom, jakości życia, 14 kwietnia – Agnieszka Michalska-Żyła, Kamil Brzeziński, Uniwersytet Łódzki;
  • Jak włączyć mieszkańców w projektowanie i zarządzanie miastem, 28 kwietnia – Michał Braun, radny Miasta Kielce;
  • Dlaczego otwarte dane są nowym źródłem wiedzy do badania miasta, 12 maja 2021 – Joanna Samulska, profesjonalny ekspert GIS w Urzędzie Gminy Eindhoven;
  • Dlaczego Zieleń jest ważna w mieście – partycypacyjne projektowanie zieleni w mieście, 19 maja – Agnieszka Czachowska, Fundacja Sendzimira;
  • Jak wykorzystać Design Thinking w mieście, 26 maja 2021 r. – Agnieszka Michalska-Żyła, Uniwersytet Łódzki; Beata Michalska-Dominiak, autorka Poradnika design thinking – czyli jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie.

Spotkania odbędą się w ramach dwóch edycji wiosennej i jesiennej. Wiosenne seminaria przybliżą tematykę i metodologię działania. Jesienią wiedza zdobyta podczas seminariów zostanie wykorzystana w ramach pracy warsztatowej!

Rejestracja na panele pod adresem: https://app.evenea.pl/event/RzeszowBadania/.

Urban Lab Rzeszów to instrument współpracy władz miejskich z mieszkańcami, przedsiębiorstwami oraz podmiotami naukowymi, mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez innowacyjne rozwiązanie zidentyfikowanych problemów (inicjowanie, testowanie, wdrażanie i ewaluację projektów) oraz wygenerowanie dodatkowej wartości przy wykorzystaniu zasobów miejskich.

MK, źródło: URz

Dyskusja (0 komentarzy)