Aktualności
Konferencje
28 Czerwca
Źródło: archiwum
Opublikowano: 2023-06-28

Jak skutecznie przewodzić w procesie zmiany w uczelni?

W ubiegłym tygodniu na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się X seminarium praktyczno-naukowe LeanHE Poland poświęcone skutecznemu wprowadzaniu zmian na uczelniach i przywództwu w procesie zmian.

Leanowskie seminaria praktyczno-naukowe organizowane w ramach sieci LeanHE Poland mają charakter cyklicznych spotkań naukowych. Organizują je: Instytut Spraw Publicznych i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz sieć Lean Higher Education (LeanHE) Poland.

Pierwszego dnia wygłoszono pięć referatów oraz poddano pod dyskusję dwie prezentacje wyników badań doktorantów w zakresie koncepcji nieustannego doskonalenia organizacji, przeprowadzonych w ramach Szkoły doktorskiej LeanHE. W wystąpieniu programowym dr hab. Justyna Maciąg, kierownik Zakładu Zarządzania Publicznego w Instytucie Spraw Publicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim, przedstawiła koncepcję edukacji Lean menedżerów w szkolnictwie wyższym. Argumentowała, że zmiana modelu przywództwa w Lean jest przede wszystkim zmianą filozofii myślenia o zarządzaniu uczelnią, co wiąże się z odejściem od modelu biurokratycznego w kierunku modeli opartych na przywództwie upełnomocniającym, służebnym i nieustannej transformacji. Przestawiła wyniki swoich prac związanych z zarządzaniem procesowym, wdrażanych na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach projektów ZintegrUJ.

Dr Joanna Czerska z Politechniki Gdańskiej pytała o to, gdzie jesteśmy na ścieżce do osiągnięcia stylu Lean w przywództwie na naszych uczelniach i jakie wyzwania musimy pokonać, by się do niego zbliżyć. Prezentacja mgr Haliny Czubały miała charakter interaktywny, a słuchacze poszukiwali odpowiedzi na pytanie, jakie umiejętności mentorskie i coachingowe mogą wykorzystać współcześni liderzy, aby tworzyć wspierające i wzmacniające środowisko. Dr Dobrochna Sztajerska z Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu zaprezentowała studium przypadku, w którym przedstawiła wyniki badań profilu dojrzałego menedżera. Mgr Mariusz Lorenc z Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego zastanawiał się, czy uczelnia może się uczyć. Autor skoncentrował się na modelach rozwijania ludzi, zespołów i form organizacji poprzez informację zwrotną.

W drugim dniu seminarium, w części praktycznej, uczestnicy mogli wybrać dwa spośród sześciu warsztatów. Zajęcia zorganizowane były w dwóch blokach. Pierwszy blok obejmował warsztaty:

  • Wytrenuj swojego robota (dr Janusz Sasak z Uniwersytetu Jagiellońskiego) – dotyczyły automatyzacji procesów z wykorzystaniem technologii Robotycznej Automatyzacji Procesów (RPA). Uczestnicy przygotowywali scenariusz pracy robota Wizlink i otrzymali certyfikat „My First Robot” firmy First Byte;
  • Style myślenia i działania FRIS(r) a wykorzystanie potencjału zespołu (dr Joanna Czerska z Politechniki Gdańskiej, LeanQTeam) – uczestnicy przyglądali się stylom myślenia i działania zgodnymi z założeniami FRIS®, określali własne style myślenia i wyzwania w pracy zespołowej, wynikające z tych stylów;
  • Mapowanie wrażeń pracowników jako narzędzie liderskie do wprowadzania zmian w organizacji (mgr Marta Szperlich-Kosmala) – przedstawiono narzędzie liderskie do mapowania wrażeń pracowników (diagram EX).

Drugi blok to:

  • Identyfikacja i przygotowanie procesów do automatyzacji (mgr inż. Zuzanna Pamuła, Process Transformation Manager, Office Samurai, wykładowca UJ) – uczestnicy identyfikowali procesy z ich organizacji, które są dobrymi kandydatami do robotyzacji;
  • Wykorzystanie metod i narzędzi Lean management w zwinnym zarządzaniu projektami (mgr Lubomir Słowik, doktorant UJ) – biorący udział zaznajomili się z zasadami zwinnego zarządzania projektami, rolą kierownika projektu oraz kluczowych interesariuszy, a także poznali praktyczne zastosowanie takich narzędzi i metod, jak m.in. MoSCoW, Kanban board, szacowanie w story points oraz RAID log;
  • Wszystko ma szansę powodzenia, jeśli masz dobry zespół (dr Katarzyna Peter -Bombik, wykładowca UJ) – uczestnicy zapoznali się ze specyfiką pracy zespołowej, cyklem życia zespołu (co związane jest z potrzebą odmiennego zaangażowania i działania między innymi kierownika zespołu) oraz podstawowymi rolami zespołowymi i możliwościami ich wykorzystania w celu stworzenia idealnego zespołu.

Seminaria naukowo-praktyczne LeanHE Poland są ważną płaszczyzną wymiany poglądów naukowych badaczy zajmujących się kulturą Lean i przyczyniają się do rozwijania współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami akademickimi oraz praktykami.

AM

Dyskusja (0 komentarzy)