Aktualności
Konferencje
20 Marca
Opublikowano: 2024-03-20

Jak sztuczna inteligencja zmieni szkoły i uczelnie?

Czy rewolucja technologiczna oznacza rewolucję w edukacji? Jak najlepiej ją wykorzystać do kształcenia świadomych obywateli? Jakie nowe kompetencje przydadzą się uczniom, studentom i nauczycielom? To główne tematy konferencji „Edukacja (dla) przyszłości w dobie technologii AI. Strategie edukacyjne i ciągłość kształcenia”, która odbędzie się 19 kwietnia na Uniwersytecie SWPS i online.

Sztuczna inteligencja jest jednym z trendów, który ma i będzie miał ogromny wpływ na zmiany społeczne i gospodarcze. Nowe technologie niosą ze sobą nie tylko możliwości rozwoju, poprawy wielu aspektów życia, lecz także niewłaściwie wykorzystywane mogą stanowić zagrożenie dla różnych jego obszarów, np. zdrowia psychicznego czy budowania obywatelskiego społeczeństwa.

O tym, jakie szanse i zagrożenia niesie AI dla edukacji i jak ją wykorzystać do zapewnienia ciągłości kształcenia pomiędzy szkołami a uczelniami będą rozmawiać uczestnicy konferencji „Edukacja (dla) przyszłości w dobie technologii AI”. Wydarzenie jest wspólną inicjatywą czterech instytucji reprezentujących środowiska oświatowe i akademickie: Uniwersytetu SWPS, Polskiej Unii Edukacyjnej, Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej i Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Udział zapowiedzieli: wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Maria Mrówczyńska, wiceminister edukacji narodowej Paulina Piechna-Więckiewicz, rektorzy, akademicy, dyrektorzy szkół, studenci i uczniowie.

Celem konferencji jest pogłębienie dialogu szkół i uczelni, a także wskazanie kierunków rozwoju nowoczesnej edukacji na różnych jej etapach, aby zwiększyć synergię i otworzyć się na humanistyczne wykorzystanie nowych technologii w edukacji. Pragniemy zbudować most edukacyjny i pokazać dwie perspektywy: szkół i uniwersytetów, które odpowiadają na współczesne i przyszłe potrzeby edukacyjne – zapowiada prof. Roman Cieślak, rektor Uniwersytetu SWPS.

Wydarzenie będzie okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze kształcenia.

Edukacja (dla) przyszłości w dobie technologii AI wymaga elastyczności, innowacyjności oraz ciągłego dostosowywania się do dynamicznie zmieniających się warunków i potrzeb. Wdrażanie tych zmian wymaga zaangażowania wszystkich uczestników procesu edukacyjnego, w tym nauczycieli (wykładowców), uczniów (studentów) i rodziców oraz decydentów politycznych i edukacyjnych – przekonuje dr Mieczysław Błoński, prezes Polskiej Unii Edukacyjnej.

Nowe programy, kompetencje i psychoedukacja

Przedstawiciele szkół i świata akademickiego postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy konieczne jest wprowadzenie nowych zagadnień do programu, począwszy od umiejętności promptowania, po położenie nacisku na rozwijanie krytycznego myślenia, analizowania, wysnuwania wniosków. Ważnym tematem są też kompetencje potrzebne dziś nauczycielowi. W czasie konferencji będzie miejsce na dyskusję o tym, jak współpraca szkół i uniwersytetów może wzmocnić umiejętności, wiedzę i rolę społeczną nauczyciela i jak wykorzystać do tego nowe technologie.

Kolejny ważny temat to psychoedukacja. Coraz częściej mówi się o potrzebie dostarczania młodym ludziom wiedzy i umiejętności budowania własnej odporności psychicznej, dbania o swój dobrostan, a także dawania dostępu do narzędzi, które pomogą im w budowaniu bezpiecznego środowiska w szkole. Czy w szkole potrzebna jest psychoedukacja? Jak wspomagać nauczycieli w pracy z uczniami o różnych potrzebach i w tworzeniu dobrego, inkluzywnego klimatu w szkole? Jak nowe technologie mogą pomóc w budowaniu dobrostanu, a kiedy stają się zagrożeniem?

Wyzwaniem dla szkół i uczelni jest też edukacja świadomych obywateli i obywatelek. Nie chodzi tylko o przygotowanie do wejścia na rynek pracy, lecz także o kształtowanie postaw. Jak szkoły, uczelnie i pracodawcy mogą ze sobą efektywnie współpracować, aby kształcenie odpowiadało na rzeczywiste wyzwania teraźniejszości i przyszłości, a jednocześnie zapewniało edukację świadomego obywatela, sprawczego i zaangażowanego w życie społeczne.

Praktyczne warsztaty

Równolegle do wykładów i paneli dyskusyjnych przewidziane są warsztaty pogłębiające omawiane zagadnienia. Pierwszy z nich będzie poświęcony problematyce bullyingu, czyli przemocy rówieśniczej. Twórcy systemu RESQL z Uniwersytetu SWPS zaprezentują sposoby zapobiegania temu zjawisku. Kolejny warsztat będzie dotyczył rozwijania i wzmacniania kompetencji miękkich u młodzieży w czasach AI. Są one ważne przy budowaniu społeczności zdolnej do efektywnego konfrontowania się z wyzwaniami życia codziennego. Uczestnicy ostatniego warsztatu postarają się namierzyć granicę etyczności w posługiwaniu się AI w szkole, wskazać najważniejsze z problemów moralnych, jakie stwarza sztuczna inteligencja, porozmawiają także o sposobach radzenia sobie z nimi.

Więcej informacji, w tym szczegółowy program i formularz rejestracyjny na stronie internetowej wydarzenia. Patronat nad nim objął przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Patronem medialnym jest „Forum Akademickie”.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)