Aktualności
Konferencje
21 Października
Opublikowano: 2021-10-21

Jak zwiększyć rolę nauk HS w badaniach interdyscyplinarnych?

O rekomendacjach dotyczących zwiększania roli nauk humanistycznych i społecznych w badaniach interdyscyplinarnych będzie mowa podczas spotkania online organizowanego przez Instytut Badań Literackich PAN. Wydarzenie odbędzie się 28 października.

Humanistyka i nauki społeczne stanowią nieodzowny komponent inter- i transdyscysplinarnych badań naukowych. Komisja Europejska podkreśla ich szczególną rolę w misjach Unii Europejskiej. W wielu konkursach z programu Horyzont Europa należy uwzględnić i opisać rolę nauk HS w projekcie, nawet jeśli dotyczy on innych dziedzin. W polskiej nauce, w ramach III kryterium ewaluacji próbuje się wykazać wpływ społeczny nauk HS, który często jest mniej bezpośredni i trudniej uchwytny, niż w przypadku nauk ścisłych.

Badacze chcący podjąć współpracę z inną dyscypliną, często napotykają na szereg problemów: jak nawiązać współpracę i znaleźć wspólny język ponad granicami dyscyplin, skąd pozyskać finansowanie czy w którym czasopiśmie ogłaszać wyniki. Ponadto instytucje prowadzące badania nie zawsze wiedzą, jak wesprzeć taką współpracę i stworzyć warunki do jej rozwoju. Wreszcie instytucje finansujące naukę i nią zarządzające miewają trudności z dopasowaniem oferty grantowej i zasad ewaluacji wyników badań międzydziedzinowych. W ramach dwuletniego projektu, analizą tych trudności i poszukiwaniem ich rozwiązań zajmował się zespół europejskiego projektu SHAPE-ID (Shaping interdisciplinary practices in Europe), badając praktyki interdyscyplinarne w Europie i rozmawiając z przedstawicielami grup docelowych z różnych krajów.

W czwartek, 28 października, Instytut Badań Literackich PAN organizuje spotkanie online pt. Jak podjąć współpracę interdyscyplinarną z naukami humanistycznymi i społecznymi: rekomendacje dla badaczy i instytucji. Jego celem będzie prezentacja najważniejszych wniosków z projektu SHAPE-ID, czyli zestawu rekomendacji dotyczących zwiększania roli nauk humanistycznych i społecznych w badaniach interdyscyplinarnych. Spotkanie skierowane jest nie tylko do osób prowadzących badania naukowe, lecz także do personelu administracyjnego i kierowniczego, jednostek naukowych czy instytucji finansujących badania. Konkretne wskazówki opracowane dla tych grup mają ułatwić nawiązanie i prowadzenie współpracy interdyscyplinarnej z naukami HS. W drugiej części, podczas dyskusji panelowej, omówione zostanie praktyczne zastosowanie tych wniosków na przykładzie współpracy między instytucjami kultury a badacz(k)ami z nauk humanistycznych.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 10:00.  Link do rejestracji (platforma Zoom): https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtde6gpjIuHdybvzzkGcf9xjxP-uZJxkW2.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)