Aktualności
Konferencje
08 Czerwca
Opublikowano: 2022-06-08

Jaki będzie świat po nowej zimnej wojnie?

Postęp czy regres? Jaki będzie świat po nowej zimnej wojnie?to tytuł konferencji organizowanej przez obchodzący jubileusz 20-lecia Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzenie odbędzie się w dniach 26–27 września.

Pierwsze dwie dekady XXI wieku przyniosły gwałtowne przemiany w wielu obszarach ludzkiego życia. Szybki rozwój nowych technologii spowodował powstanie nowych form interakcji społecznych. Większość ludzkich działań stała się zależna od nieznanych wcześniej sieci komunikacyjnych. Świadomość nieuchronności globalnych zmian klimatycznych wymusza rewizję podejścia do źródeł energii, czego efektem jest uzupełnianie paliw kopalnych i energii jądrowej o tzw. OZE. Jednocześnie współczesna rewolucja technologiczna formatuje na nowo społeczeństwa i kultury. Poważne obawy może budzić tworzenie technologicznych podstaw nowych totalitaryzmów. W tych warunkach ludzie, ich działania, a nawet myśli, mogłyby zostać poddane absolutnej kontroli nieludzkiej władzy. Nadzwyczaj niepokojące jest też umacnianie się reżimów autokratycznych na Wschodzie – rozszerzenie się granic ich wpływów może spowodować globalną erozję demokracji i porządku liberalnego. Nie wiadomo, jak ostatecznie zakończy się starcie między zachodnimi demokracjami a wschodnimi autokracjami. Nie wiadomo też, jaki będzie ostatecznie charakter rodzącego się poprzez gwałtowne konflikty nowego porządku międzynarodowego, który ostatecznie zastąpi porządek postzimnowojenny.

Wszystkie wymienione wyżej zjawiska, poddawane nieustannie systematycznej analizie naukowej charakteryzującej się rosnącym poziomem interdyscyplinarności oraz transdyscyplinarności, będą przedmiotem dyskusji podczas konferencji „Postęp czy regres? Jaki będzie świat po nowej zimnej wojnie?”. Jej celem jest przedstawienie prognoz na nadchodzące dziesięciolecia w oparciu o analizę wydarzeń minionych dekad XXI wieku.

Chcemy przyjrzeć się obszarom związanym z polityką wewnętrzną i zagraniczną państw, współczesnymi konfliktami i ich skutkami, szeroko rozumianej problematyce bezpieczeństwa, zmianom zachodzącym w stosunkach międzynarodowych, kwestii posthumanizmu oraz wszelkim istotnym transformacjom społecznym, kulturowym i gospodarczym, mającym miejsce we współczesnym świecie – piszą w zaproszeniu organizatorzy.

Obrady toczyć się będą w ramach następujących paneli tematycznych:

  • Skutki współczesnych transformacji kulturowych, technologicznych i gospodarczych;
  • Zmiana przez konflikt – koniec postzimnowojennego porządku międzynarodowego?;
  • Państwa i narody w procesie zmiany;
  • Nowe wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa;
  • „Świat kończy się jękiem”: obrazy końca, klimat katastrofy.

Dwudniowa konferencja rozpocznie się 26 września. Jej organizatorem jest obchodzący jubileusz 20-lecia istnienia Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej wydarzenia.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)