Aktualności
Konferencje
23 Czerwca
Opublikowano: 2020-06-23

Jakość kształcenia w czasie i po pandemii

Jakość kształcenia w czasie i po pandemii będzie tematem kolejnego webinarium organizowanego przez Fundację Rektorów Polskich wraz z PCG Academia, przy wsparciu  Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i pod patronatem Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Koronawirus dotyka szkoły wyższe w ich działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. Władze rektorskie stają zatem przed koniecznością realizacji kluczowych procesów dla funkcjonowania uczelni w zupełnie nowych warunkach. Webinaria, których patronem medialnym jest „Forum Akademickie”, są doskonałą platformą wymiany doświadczeń i upowszechniania dobrych praktyk w gronie przedstawicieli uczelni (m.in. rektorów, prorektorów, kanclerzy, dziekanów, osób pełniących funkcje kierownicze), interpretacji obecnie obowiązujących przepisów prawnych czy formułowania wspólnego stanowiska w sprawie reguł systemowych, dotyczących działania uczelni oraz aspiracji i obaw członków jej wspólnoty.

Już w najbliższy czwartek, 25 czerwca, uczestnicy kolejnego webinarium wezmą udział w panelu poświęconym jakości kształcenia. Jakie są najważniejsze wyzwania dydaktyki w czasie pandemii? Jakie formy kształcenia sprawdzają się, a jakie nie? Na jakich kierunkach i programach kształcenie przebiega płynnie, a gdzie są największe problemy? Jakimi dobrymi praktykami w zakresie zdalnego kształcenia możemy się podzielić? Na ile wdrożone metody kształcenia zdalnego pozostaną w uczelniach po Covid-19? W jaki sposób PKA zamierza prowadzić akredytacje w najbliższym roku akademickim? Czy będą opracowane kryteria oceny jakości edukacji zdalnej?

Na te pytania odpowiedzą zaproszeni eksperci:

  • prof. Ewa Chmielecka ze Szkoły Głównej Handlowej, członek Zarządu Fundacji Rektorów Polskich, przewodnicząca Zespołu Bolońskiego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, do 2018 roku kierownik Zakładu Polityki Edukacyjnej i Naukowej w SGH;
  • prof. Andrzej Kraśniewski, przewodniczący Komisji ds. Kształcenia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej; pełnomocnik rektora PW ds. wdrażania Procesu Bolońskiego i studiów doktoranckich; sekretarz Generalny Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; członek zespołu opracowującego „Strategię rozwoju szkolnictwa wyższego 2010–2020: projekt środowiskowy”; współtwórca projektu Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego;
  • prof. Jan Łaszczyk, przewodniczący Komisji ds. Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, prezes Fundacji Pedagogiki Zdolności Universitas Rediviva

Webinarium, które odbędzie się w najbliższy czwartek, 25 czerwca, o godz. 13:30, poprowadzą prof. Jerzy Woźnicki i prof. Łukasz Sułkowski, a w roli moderatora wystąpi prof. Krzysztof Diks. Rejestracja za pomocą formularza na stronie: www.pcgacademiawebinaria.pl. Tam też znajdują się szczegóły dotyczące kolejnych spotkań.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)