Aktualności
Konferencje
08 Października
Opublikowano: 2020-10-08

Jeden Świat – Wiele Kultur

W dniach 23–24 października w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy odbędzie się Kongres „Jeden świat – Wiele Kultur”. Podczas wydarzenia zaplanowano uroczyste obchody 20-lecia uczelni.

Historia Kongresu sięga roku 2010, kiedy zainaugurowano cykl corocznych międzynarodowych konferencji, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli na istotne problemy współczesnego świata. Poprzednie edycje Kongresu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – w dotychczasowych edycjach udział wzięło blisko 3 tys. uczestników oraz kilkuset referentów – przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, technicznych, przyrodniczych, reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe, m.in. z Włoch, Rosji, Grecji, Gruzji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Chin, Austrii, Litwy, Łotwy i Hiszpanii.

Tegoroczny Kongres jest szczególny, bo odbywa się w roku jubileuszu 20-lecia istnienia Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Tematem przewodnim XI edycji jest „Wpływ pandemii na rozwój społeczno-gospodarczy i kulturę”. W ramach Kongresu zaplanowano dziewięć konferencji tematycznych:

  • Zagrożenia czy szanse wobec religii i kultury w czasach pandemii;
  • Choroby cywilizacyjne – zakaźne i niezakaźne;
  • Państwo i prawo współczesne;
  • Koronawirus a gospodarka krajowa;
  • Wielokulturowość jako wyzwanie edukacyjne;
  • Człowiek wobec osiągnięć technicznych;
  • Współczesna wizja kary kryminalnej;
  • Pandemia a rynki rolne;
  • Język, kultura i literatura wobec wyzwań współczesności.

Kongresowi towarzyszyć będzie II Kujawsko-Pomorskie Forum Nauki i Innowacji, podczas którego przedsiębiorcy z Kujaw i Pomorza będą mieli sposobność do zaprezentowania szerokiej publiczności rezultatów swoich projektów badawczo-rozwojowych oraz planowanych lub już wdrożonych innowacji.

Kongres odbędzie się w dniach 23–24 października w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 55-57. Współorganizatorami są: Fundacja Watykańska Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urząd Miasta Bydgoszczy. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. Wojciech Kalaga. „Forum Akademickie” objęło Kongres patronatem medialnym.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy: http://www.oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl/.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)