Aktualności
Konferencje
22 Października
Opublikowano: 2021-10-22

Już za miesiąc konferencja LUMEN 2021

Największa w Polsce konferencja poświęcona tematyce zarządzania uczelniami – LUMEN 2021 odbędzie się w dniach 23–24 listopada w formule online.

Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN to wydarzenie organizowane po raz siódmy z inicjatywy PCG Academia i Fundacji Rektorów Polskich. Celem jest identyfikacja i promocja najlepszych praktyk w obszarze profesjonalnego zarządzania uczelniami. W tym roku do grona organizatorów dołączył Times Higher Education, twórca THE World University Rankings – jednego z najbardziej rozpoznawalnych i prestiżowych rankingów uczelni na świecie.

LUMEN 2021 odbędzie się w dniach 23–24 listopada w formule online. Wśród tematów m.in. ewaluacja działalności naukowej za okres 2017–2021.

Problematyka zarządzania nauką w uczelni opiera się na ewaluacji naukowej będącej zestawem metod, podejść i technik stosowanych do badania, oceniania i pomiaru skuteczności lub jakości działalności naukowej. Ewaluacja może prowadzić do: doskonalenia zarządzania nauką, podejmowania decyzji dotyczących nauki, wdrażania programów doskonałości naukowej, porównywania jednostek naukowych lub nawet całych krajowych systemów nauki. Jest ona podstawą tworzonych systemów oceny pracowniczej bazujących na danych o przyroście dorobku pracowników naukowych. W konsekwencji od wiarygodności i efektywności danych w systemie informacyjnym zależy skuteczne zarządzanie wiedzą – mówi prof. Łukasz Sułkowski, prowadzący panel poświęcony tej kwestii.

Na tegorocznej konferencji pojawi się także temat obecności polskich uczelni na rynku międzynarodowym oraz ich roli w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Nie zabraknie dyskusji o finansowaniu szkolnictwa wyższego i nauki.

Szczególną i wyjątkową cechą planu i sposobu finansowania uczelni i badań naukowych w najbliższych latach jest pojawienie się – obok tradycyjnych już środków z kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz budżetu państwa – funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Powiązanie celów, wskazanie źródeł oraz określenie zakresu i wysokości finansowania poszczególnych zadań w warunkach  dostępności środków o tak zróżnicowanym charakterze wymaga realizacji właściwie zaprojektowanej  strategii rozwoju sektora wiedzy w naszym kraju. Ten swego rodzaju mix finansowy wymaga także odwoływania się do powiązanych rządowych dokumentów strategicznych, a w tym do polityki naukowej państwa – zaprasza moderator dyskusji prof. Jerzy Woźnicki.

W sumie w dziesięciu panelach dyskusyjnych weźmie udział blisko czterdziestu ekspertów z dziedziny zarządzania szkolnictwem wyższym. Wystąpią m.in. rektorzy i prorektorzy: prof. Krzysztof Bielawski (Uniwersytet Gdański), prof. Jarosław Bosy (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), prof. Piotr Kuśtrowski (Uniwersytet Jagielloński), prof. Zbigniew Lalak (Uniwersytet Warszawski), prof. Jerzy Lis (Akademia Górniczo-Hutrnicza w Krakowie), prof. Arkadiusz Mężyk (Politechnika Śląska) i prof. Piotr Wachowiak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. Marta Kosior-Kazberuk (Politechnika Białostocka), prof. Aleksandra Cisłak-Wójcik (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny) oraz prof. Aleksandra Przegalińska (Akademia Leona Koźmińskiego).

LUMEN, jak zwykle, będzie też areną okolicznościowych wystąpień osób i instytucji o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania sektora uczelni: Ministerstwa Edukacji i Nauki, Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich czy Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

Keynote Speech inaugurujący LUMEN 2021 wygłosi Phil Baty, Chief Knowledge Officer Times Higher Education. Tematem wystąpienia będzie rola uczelni w erze post-covidowej. Ponadto przedstawiciele THE – Duncan Ross i Michael Lubacz – wystąpią w panelach dyskusyjnych dotyczących zarządzania informacją naukową i zrównoważonego rozwoju.

LUMEN 2021 będzie realizowany za pośrednictwem platformy umożliwiającej zadawanie pytań oraz interakcję i networking z uczestnikami konferencji. Rejestracja za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.lumen.edu.pl. Tam też dostępny szczegółowy program wydarzenia.

Patronat honorowy nad konferencją LUMEN 2021 objęło Ministerstwo Edukacji i Nauki, a także Przewodniczący KRASP, Polska Komisja Akredytacyjna, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji. Wśród partnerów konferencji znalazły się firmy: Blackboard, Elsevier, Inspera, Intelliboard, OpenLMS, WEBCON. Patronat medialny sprawuje „Forum Akademickie”.

MK

PCG blog 976x596 3u fiolet – 13@2x

Dyskusja (0 komentarzy)