Aktualności
Konferencje
13 Kwietnia
Opublikowano: 2021-04-13

Knowledge Frontiers Symposium

Polska Akademia Nauk oraz Akademia Brytyjska przyjmują zgłoszenia do udziału w wydarzeniu naukowym z serii „Knowledge Frontiers Symposia”, które odbędzie się w formule wirtualnej w 12 sesjach w listopadzie i grudniu 2021 r. Sympozjum będzie dotyczyć zmian w sferze polityki, gospodarki i technologii.

Konkurs zgłoszeń jest skierowany do osób zatrudnionych w jednostkach badawczych na terenie Wielkiej Brytanii i Polski, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w ciągu ostatnich 7 lat.

Tegoroczne sympozjum z udziałem około 30 młodych uczonych z obu krajów, będzie poświęcone tematyce przekształceń w sferze polityki, gospodarki i technologii, które będą solidarne i sprawiedliwe w wymiarze społecznym. Przekształcenia takie, np. w odniesieniu do kwestii klimatycznych, są obecnie określane jako „Just Transitions”.

W czasie sympozjum, którego głównym celem jest promowanie długofalowej współpracy między uczestnikami, przewidziana jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie (seed funding) oferowane przez Akademię Brytyjską, pod warunkiem udziału w co najmniej 75% sesji wirtualnych. Uczestnictwo w sympozjum nie gwarantuje uzyskania dofinasowania.

Sesje (każda z nich potrwa godzinę) odbędą się w terminach:

  • 23–24 listopada
  • 30 listopada
  • 2 grudnia
  • 8–9 grudnia

Szczegółowe informacje na temat założeń i problematyki sympozjum, kryteriów selekcji zgłoszeń oraz procedury aplikacyjnej są dostępne na stronie Akademii Brytyjskiej. Termin składania zgłoszeń upływa 21 lipca 2021 r.

Kontakt w BA: Emily Zerling, e.zerling@thebritishacademy.ac.uk.

Kontakt w PAN: Renata Kuskowska (Biuro Współpracy z Zagranicą), tel. 22-182-65-11, e-mail: Renata.Kuskowska@pan.pl.

źródło: PAN

Dyskusja (0 komentarzy)