Aktualności
Konferencje
21 Grudnia
Opublikowano: 2021-12-21

Kobiety w edukacji i nauce – panel dyskusyjny

We wtorek 21 grudnia na Politechnice Białostockiej odbędzie się panel dyskusyjny „Kobiety w edukacji i nauce na kanwie wystawy »Pionierki«”. Transmisja od godz. 10:00 na kanale YouTube. 

Wystawa „Pionierki” od września 2020 roku podróżuje po regionie. To prezentacja 20 wybitnych kobiet – od Marii Skłodowskiej-Curie, dwukrotnej noblistki, poprzez postać pisarki Elizy Orzeszkowej, lekarki, która przeżyła uwięzienie w Auschwitz–Birkenau Ireny Białówny po Zofię Daszyńską-Golińską – ekonomistkę i socjolożkę. Od 4 listopada do końca lutego przyszłego roku wystawę można oglądać w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej 16.

Przy okazji tej wystawy Politechnika Białostocka organizuje 21 grudnia panel dyskusyjny, w którym wezmą udział: dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB – rektor Politechniki Białostockiej, prof. Małgorzata Dajnowicz – Wojewódzki Konserwator Zabytków, dr hab. inż. Dorota Mozyrska, prof. PB – dziekan Wydziału Informatyki PB, dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB – dziekan Wydziału inżynierii Zarządzania PB. W rozmowie uczestniczki wymienią się opiniami o obecności kobiet w nauce,  ze szczególnym uwzględnieniem takich dziedzin, jak informatyka, zarządzanie czy budownictwo. Zwrócą uwagę na osiągnięcia kobiet, ale też bariery w rozwoju kariery naukowej.

Panel „Kobiety w edukacji i nauce na kanwie wystawy »Pionierki«” będzie transmitowany na kanale YouTube Politechniki Białostockiej. Początek o godz. 10:00.

Celem wystawy jest popularyzacja osiągnięć Polek, które jako prekursorki odkrywały i poznawały możliwości, jakie daje edukacja, w tym akademicka, także tych, które były nowatorkami w osiągnięciach naukowych oraz zawodach o szczególnym zaufaniu społecznym. Poprzez ekspozycję wystawy kształtowana będzie i rozwijana oraz upowszechniana wiedza oraz świadomość społeczna na temat wkładu kobiet w rozwój edukacji i nauki w Polsce oraz na świecie. Prezentacja wybitnych kobiet jako pionierek w zawodach i funkcjach publicznych o szczególnym prestiżu ma mieć walor edukacyjny i promować proaktywne postawy Polek współcześnie.

Instytut Studiów Kobiecych pozostaje organizacją, która współpracując przede wszystkim ze środowiskiem naukowym z kraju i zagranicy skutecznie podejmuje i upowszechnia badania naukowe nad tematyką kobiecą oraz realizuje projekty naukowe, edukacyjne oraz kulturalne o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Inicjatywy Instytutu kierowane są do społeczności uniwersyteckiej oraz pozaakademickiej, zainteresowanej zwłaszcza szeroko rozumianą problematyką miejsca kobiet w społeczeństwie, zarówno w dziejach jak i współczesności.

źródło: PB

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)