Aktualności
Konferencje
07 Lutego
Opublikowano: 2023-02-07

Kobiety w nauce

„Kobiety w nauce. Od efektu Matyldy do niekwestionowanych sukcesów” – seminarium pod takim tytułem odbędzie się w najbliższy czwartek, 9 lutego, na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie. Inicjatywa organizowana jest z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dla podkreślenia wpływu kobiet i dziewcząt na rozwój technologii oraz nauki.

Lubelskie wydarzenie ma na celu zaprezentowanie i przedyskutowanie kwestii barier strukturalnych i społecznych uniemożliwiających kobietom i dziewczętom funkcjonowanie w sferze nauki. Jeszcze na przełomie XIX i XX w. określenie „kobieta uczona” miało wyłącznie pejoratywne znaczenie. Naukowe argumenty przeciwko wykształceniu kobiet podnosiła przede wszystkim medycyna oraz rozwijający się od XVIII w. naturalizm. Przedstawiciele tego nurtu dowodzili, że kobieta to istota z natury słaba, nerwowa, niestała, może szalona, koniecznie z mózgiem mniejszym od mózgu mężczyzny. W wielkim słowniku języka francuskiego z 1860 roku pojęcie „studentka” zostało zdefiniowane jako „towarzyszka studenta”. W 1900 roku niemiecki neurolog Paul Julius Möbius opublikował pracę o antykobiecym tytule „O umysłowym i moralnym niedorozwoju kobiety”, która dla tak wielu okazała się „prawdą objawioną”. W tych zbiorowych przekonaniach (stereotypach) nie było miejsca dla kobiet na uniwersytetach i w instytutach naukowych, gdzie prowadzono intelektualną działalność, eksploracje naukowe, eksperymenty badawcze.

Kobiety nie uległy jednak presji otoczenia i z fascynacji wiedzą podjęły się trudnego zadania bycia pionierkami-studentkami, a następnie pionierkami-badaczkami. Wbrew barierom, które stawiało przed nimi życie i społeczeństwo kobiety robiły „swoje” pracując dla nauki, dla postępu, dla ludzkości. W gronie inspirujących naukowczyń znajdują się również Polki na czele z Marią Skłodowską-Curie, dwukrotną noblistką i patronką UMCS. Jednak lista laureatów Nagrody Nobla zawiera stosunkowo niewiele nazwisk kobiet, co skłania do postawienia pytania o przyczynę takiego stanu rzeczy.

W seminarium, które rozpocznie się o godz. 15:00 na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie (ul. Głęboka 45) udział wezmą m.in: prof. dr hab. Małgorzata Fuszara (Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania w latach 2014–2015), prof. dr hab. Iwona Hofman (dyrektorka Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, prezeska Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej), prof. dr hab. Ewa Maj (kierowniczka Katedry Komunikacji Politycznej w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach) oraz dr hab. Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska (badaczka idei równouprawnienia kobiet).

Organizatorami wydarzenia są: Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS, Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział w Lublinie, Kongres Kobiet.

MK

Program seminarium

 

Dyskusja (0 komentarzy)