Aktualności
Konferencje
15 Grudnia
Źródło: Uniwersytet w Białymstoku
Opublikowano: 2021-12-15

Komputerowe modelowanie zjawisk społecznych

O modelowaniu zjawisk społecznych rozmawiać będą uczestnicy interdyscyplinarnej międzynarodowej konferencji, jaka 16 grudnia odbędzie się na Uniwersytecie w Białymstoku. Organizują ją Zakład Socjologii Poznawczej Instytutu Socjologii UwB oraz Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe.

Metodologie komputerowe są ostatnio z powodzeniem stosowane w pracach badawczych z zakresu nauk społecznych. Celem konferencji jest przyjrzenie się najnowszym badaniom wykorzystującym tę metodologię oraz nawiązanie kontaktów między różnymi środowiskami naukowymi. To dlatego wśród prelegentów znaleźli się zarówno socjolodzy, jak i przedstawiciele nauk ścisłych.

Dr Franciszek Rakowski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego opowie o pracach kierowanego przez siebie zespołu, który prowadzi symulację rozwoju epidemii COVID-19 w Polsce. W modelu symulowane są zachowania społeczne 38 mln agentów, odzwierciedlających społeczną i przestrzenną strukturę społeczeństwa polskiego. Na nie nałożona jest wiedza o przebiegu choroby i sposobach jej rozprzestrzeniania się. W ten sposób generuje się przewidywania rozwoju epidemii. Zespół ICM UW na bieżąco współpracuje z Ministrem Zdrowia i Departamentem Analiz i Strategii MZ oraz z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W konferencji weźmie też udział Filip Dreger, który jest architektem systemów informatycznych i odpowiada za stronę techniczną modelu. Opowie o dobrych praktykach programistycznych w agentowym modelu epidemiologicznym.

W programie konferencji znalazły się też wystąpienia realizatorów międzynarodowego projektu „Religia, ideologia i pro-społeczność: symulowanie sekularyzacji społeczeństw”. Jego kierownikiem jest dr hab. Konrad Talmont-Kamiński, prof. UwB z Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, który opowie o założeniach projektu oraz o tym, jak przy użyciu ABM (agent basedmodels) prowadzone są symulacje sekularyzacji społeczeństw. Inny członek zespołu projektowego, dr Ivan Puga Gonzalez z NORCE (Norwegian Research Centre), przedstawi natomiast bardziej szczegółowo model rozmytej wierności, w którym wykorzystano mikrosymulacje oraz ABM do zrozumienia procesu sekularyzacji.

Z kolei prezentacja dr. hab. Witolda Rudnickiego, prof. UwB, dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Obliczeniowego, będzie poświęcona możliwości zastosowania w badaniach społecznych podejścia stosowanego przez zespół UCO do analizy danych biologicznych.

Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej: część prelegentów i uczestników spotka się w sali Uniwersyteckiego Centrum Kultury w kampusie UwB, pozostali wezmą udział w obradach za pośrednictwem internetu. Wykłady i dyskusje będą prowadzone w języku angielskim. Program oraz zasady dostępu do streamingu wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej konferencji.

źródło: UwB

Dyskusja (0 komentarzy)