Aktualności
Konferencje
02 Marca
Opublikowano: 2022-03-02

Komunikacja – wyzwaniem współczesnej medycyny

Problem z pacjentem? Kontakt z pacjentem – to temat przewodni tegorocznej edycji ogólnopolskiej konferencji „Komunikacja – wyzwaniem współczesnej medycyny”. Wydarzenie odbędzie się 2 kwietnia w formule online.

Konferencję organizuje Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Tematem VII edycji będzie „Problem z pacjentem? Kontakt z pacjentem”.

Wydarzenie skierowane jest do studentów zainteresowanych szeroko pojętymi zagadnieniami natury psychologicznej, a w szczególności tematyką komunikacji w naukach medycznych. W trakcie obrad poruszone zostaną jej aspekty psychologiczne, prawne oraz socjologiczne. Uczestnicy zapoznają się ze współczesnymi problemami i wyzwaniami zarówno ze strony zespołu terapeutycznego (względem pacjenta oraz komunikacji interprofesjonalnej), jak i pacjenta – jego roli, potrzeb, kompetencji zdrowotnych i perspektyw. W odniesieniu do tej tematyki przedstawione zostaną również metody oraz rozwiązania umożliwiające skuteczną i efektywną komunikację w medycynie i dziedzinach z nią związanych.

Podczas konferencji będzie możliwość zaprezentowania studentom oraz doktorantom swoich prac przeglądowych i oryginalnych, a także opisów ciekawych przypadków klinicznych. Zaplanowano trzy sesje: prelegentów, studencką i plakatową oraz warsztaty.

Tegoroczna konferencja odbędzie się w formie zdalnej w sobotę 2 kwietnia. Udział w niej jest bezpłatny. Termin rejestracji mija 11 lutego.

MK

Plakat

Dyskusja (0 komentarzy)