Aktualności
Konferencje
18 Października
Opublikowano: 2018-10-18

Konferencja „Decyzja administracyjna w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego”

Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Decyzja administracyjna w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego – dotychczasowe doświadczenia a nowe rozwiązania prawne”. Wydarzenie odbędzie się 26 listopada w Łodzi.

Celem konferencji jest prezentacja, analiza i wymiana poglądów na kwestie związane z procesem podejmowania decyzji w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń i próbą zmierzenia się z rozwiązaniami przyjętymi w tych sprawach w nowej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niezwykle ważny w tej mierze pozostaje dotychczasowy dorobek orzeczniczy Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych. Orzecznictwo administracyjne stanowi bowiem ważny czynnik oddziaływujący nie tylko na organy orzekające w tych sprawach, ale również na ustawodawcę.

Zamiarem organizatorów jest również integracja środowiska teoretyków i praktyków, zajmujących się prawem nauki i szkolnictwa wyższego. Stąd też zaproszenie do udziału w konferencji organizatorzy adresują szczególnie do pracowników naukowo-dydaktycznych, osób związanych z wymiarem sprawiedliwości, przedstawicieli tzw. wolnych zawodów, zajmujących się na co dzień sprawami z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego oraz szerokiego grona studentów i doktorantów.

 

Bloki tematyczne konferencji:

1. Przekształcenia ustrojowe szkolnictwa wyższego i nauki w świetle ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawy 2.0) i ich wpływ na proces decyzyjny organów uczelni oraz pozostałych organów orzekających w sprawach szkolnictwa wyższego i nauki

2. Podstawowe obszary decyzyjne na gruncie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

2.1. Studenci i doktoranci

2.2. Stopnie naukowe i tytuł naukowy

2.3. Finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki

2.4. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i pracowników uczelni

3. Stosowanie przepisów k.p.a. w zakresie nieuregulowanym w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

4. Konstytucyjność rozwiązań prawnych wynikających z przepisów intertemporalnych

5. Zakres sądowej kontroli w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://fpm.edu.pl/pl/decyzja

 

Dyskusja (0 komentarzy)