Aktualności
Konferencje
11 Lutego
Opublikowano: 2019-02-11

Konferencja „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

„Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” – pod takim hasłem będą przebiegać obrady XI Konferencji Naukowej TYGIEL 2019, która odbędzie się w dniach 23–24 marca w Lublinie. 

Celem konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy wydarzenia mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Tematyka konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z następujących obszarów wiedzy:

  • nauki medyczne i nauki o zdrowiu;
  • nauki przyrodnicze;
  • nauki ścisłe;
  • nauki techniczne;
  • nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne;
  • nauki humanistyczne;
  • nauki społeczne;
  • sztuka.

Gośćmi honorowymi konferencji będą: prof. dr hab. Jan Maciejewski – kierownik Zakładu Socjologii Grup Dyspozycyjnych w Instytucie Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik z Katedry Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dr hab. Piotr Wasylczyk z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Department of Medical Physics and Biomedical Engineering, University College London, Piotr Szczepanek – dyrektor Pionu Systemów Sieciowych Comp S.A. Patronat honorowy sprawuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konferencja odbędzie się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. Zgłoszenia do udziału przyjmowane są do 25 lutego. Szczegóły: www.konferencja-tygiel.pl.

MK

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)