Aktualności
Konferencje
08 Listopada
Opublikowano: 2018-11-08

Konferencja „Jakie media?” na KUL

Ogólnopolską Konferencję Naukową Jakie media?” organizuje obchodzący właśnie swoje 10-lecie Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dwudniowe wydarzenie poświęcone będzie mediom, ich zmieniającym się sposobom działania, pełnionym rolom i funkcjom, a także znaczeniu we współczesnym świecie. 

Pierwszego dnia odbędą się dwie sesje plenarne, podczas których podjęty zostanie temat przeobrażeń mediów. Wśród prelegentów są m.in.:

  • prof. zw. dr hab. Janusz Adamowski z Uniwersytetu Warszawskiego (Jakich mediów publicznych potrzebują Polacy?)
  • prof. zw. dr hab. Tomasz Goban-Klas z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (…Jacy ludzie, takie media!)
  • prof. zw. dr hab. Iwona Hofman z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Media lokalne w globalnej komunikacji)
  • prof. zw. dr hab. Stanisław Jędrzejewski z Akademii Leona Koźmińskiego (Użytkownik mediów w świecie wielu platform)
  • prof. zw. dr hab. Teresa Sasińska-Klas z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Publiczność mediów – dynamika zmian)

Zaplanowano również szereg dyskusji panelowych dotyczących kultury medialnej, komunikacji politycznej, współczesnej publicystyki oraz zależności między mediami a demokracją. Wśród uczestników pojawią się też praktycy, m.in. z RMF FM, Gościa Niedzielnego, TVP Polonia, Przeglądu Sportowego i Dziennika Gazety Prawnej.

Konferencji towarzyszyć będą wystawy: Ks. Prof. Leon Dyczewski OFMConv. – ślady obecności oraz Profesor Leszek Mądzik – przestrzeń artysty“. 

Konferencja „Jakie media?” odbędzie się 14–15 listopada w Centrum Transferu Wiedzy KUL przy Al. Racławickich 14 w Lublinie.

Szczegółowy program

 

Konferencję organizuje Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. W tym roku mija 10 lat od jego utworzenia. IDiKS jest kontynuatorem długoletniej tradycji Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, które było jedną z pierwszych instytucji kształcących dziennikarzy w Lublinie. Jego twórcą był ceniony w środowisku medioznawców o. prof. dr hab. Leon Dyczewski. Jako wykładowca kształcący przyszłych dziennikarzy spisał dla nich 10 przykazań właściwego stosunku do mediów, w których zwracał uwagę na konieczność zachowania dystansu i krytycznej postawy wobec przekazów medialnych. W Instytucie wykładali m.in. Maciej Łętowski, Andrzej Jurga, Stanisław Jędrzejewski czy Leszek Mądzik. Wśród absolwentów są m.in. laureatka Akademickiego Lauru Dziennikarskiego 2017 Martyna Podolska, obecnie dziennikarka Programu I Polskiego Radia oraz Magdalena Bury, Dziennikarz Medyczny Roku 2016, publikująca w Wirtualnej Polsce. W tym roku IDiKS doczeka się tysięcznego absolwenta.

MK

 

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)