Aktualności
Opublikowano: 2018-11-27

Konferencja „Kultura tradycyjna w perspektywie ochrony dziedzictwa i regionalnych tożsamości”

Wydział Humanistyczny UMCS zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową pt. „Kultura tradycyjna w perspektywie ochrony dziedzictwa i regionalnych tożsamości”, połączoną z jubileuszem 70. urodzin prof. Jana Adamowskiego – założyciela Instytutu Kulturoznawstwa UMCS oraz wieloletniego pracownika naukowego Instytutu Filologii Polskiej. Uroczystość rozpocznie się 29 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS (Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a).

Podczas uroczystości jubileuszowych laudację wygłosi prof. Jerzy Bartmiński, wystąpią także przyjaciele oraz uczniowie Jubilata. W programie konferencji znajdą się m.in. debaty, sesje tematyczne, dyskusje oraz wystąpienia dotyczące kultury tradycyjnej. Wydarzenie organizuje Instytut Kulturoznawstwa i Instytut Filologii Polskiej UMCS, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Zarząd Główny, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie przy współudziale Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Prof. Jan Adamowski od początku swojej pracy naukowej związany jest z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. To uznany w środowisku językoznawca, folklorysta, badacz kultury. Jego zainteresowania naukowe obejmują szeroki wachlarz, począwszy od etnolingwistyki, komunikacji niewerbalnej, aż po problemy kultury tradycyjnej i zagadnienia dotyczące wschodniego pogranicza kulturowego. Jubilat jest założycielem Instytutu Kulturoznawstwa UMCS oraz jego wieloletnim dyrektorem, a także kierownikiem Zakładu Kultury Polskiej w tym Instytucie.Prof. Adamowski jest laureatem wielu nagród i odznaczeń, m. in. w 2002 r. otrzymał nagrodę indywidualną Ministra Edukacji Narodowej za pracę habilitacyjną pt. Kategoria przestrzeni w folklorze. Studium etnolingwistyczne, złoty medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, nagrodę im. Oskara Kolberga i wiele innych. Jest członkiem Komitetu Nauk o Kulturze PAN oraz Komitetu Nauk Etnologicznych PAN.

Program konferencji dostępny jest na stronie: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2018/1120/151250-program-konferencji-20-11-2018.pdf.

Beata Wielowińska-Pawlak

Dyskusja (0 komentarzy)