Aktualności
Konferencje
20 Października
Źródło: www.magna-charta.org
Opublikowano: 2023-10-20

Konferencja Magna Charta Observatory na Uniwersytecie Łódzkim

Uniwersytet Łódzki jest tegorocznym gospodarzem uroczystego odnowienia postanowień Magna Charta Universitatum. Wydarzenie, któremu towarzyszyć będzie konferencja poświęcona roli edukacji opartej na badaniach, rozpoczyna się w poniedziałek 23 października.

Magna Charta Universitatum została podpisana pierwszy raz przez 388 rektorów uczelni z całego świata w 1988 roku, w 900-lecie Uniwersytetu Bolońskiego, najstarszego w Europie. Trzy lata temu dokument zaktualizowano, chcąc odzwierciedlić zmiany w świecie, przed którymi stoją uniwersytety. Zawiera zasady wolności akademickiej i autonomii uczelni jako wytyczne dla dobrego zarządzania i samostanowienia uniwersytetów w przyszłości. Podkreśla wzmocnienie roli uniwersytetów w działaniach na rzecz ochrony planety, promowania zdrowia, jakości życia i wiedzy na całym świecie. Obecnie widnieją pod nim podpisy ponad 950 liderów uniwersyteckich.

Nad przestrzeganiem zasad zawartych w Magna Charta Universitatum czuwa Magna Charta Observatory – organizacja działająca na rzecz poszanowania i ochrony fundamentalnych wartości akademickich. Każdego roku organizuje ona międzynarodową konferencję, podczas której poruszane są aktualne wyzwania związane z podtrzymywaniem podstawowych wartości i odpowiedzialnym służeniem społeczeństwu.

Tegoroczna konferencja nosi tytuł „Uniwersytety i przebudowa miast: rola edukacji partej na badaniach” i odbędzie się w dniach 23–25 października w Łodzi. Wydarzenie jest otwarte dla liderów uniwersytetów i ich przedstawicieli, specjalistów i studentów oraz dla decydentów i interesariuszy szkolnictwa wyższego ze wszystkich sektorów. Celem konferencji jest umożliwienie im skuteczniejszego reagowania na stojące przed nimi wyzwania i przewidywanie oraz wzmacnianie zdolności ich uczelni do przestrzegania podstawowych wartości z korzyścią dla ich studentów, społeczeństwa i społeczności uniwersyteckich. Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.

MK, źródło: UŁ

Dyskusja (0 komentarzy)