Aktualności
Konferencje
16 Lutego
Opublikowano: 2019-02-16

Konferencja „Monitoring i Analiza Wody”

Około 130 specjalistów z: Polski, Niemiec, Włoch, Ukrainy, Norwegii, Szwajcarii, Grecji, Hiszpanii, Rumunii, Jordanii, Mołdawii, Kazachstanu, USA i Brazylii weźmie udział w 6. Konferencji Naukowej „Monitoring i Analiza Wody. Metody Oznaczania Substancji o Charakterze Jonowym”, która odbędzie się w dniach 10–12 mara w Przysieku koło Torunia.

Konferencja jest dedykowana obecnym i potencjalnym użytkownikom instrumentów wykorzystywanych w analityce wody. Teoretycy i praktycy, zajmujący się zagadnieniami oceny jakości wody, jej technologii oczyszczania i uzdatniania oraz wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu, przedstawią wyniki swoich badań w zakresie oznaczania ksenobiotyków i substancji toksycznych występujących w matrycach i ekosystemie wodnym. Ważnymi tematami poruszanymi podczas konferencji będą zagadnienia dotyczące opracowania metodyk i procedur postępowania analitycznego, walidacji, modelowania i wizualizacji występowania i dystrybucji analitów w ekosystemie wodnym. Innym poruszanym aspektem będą metody przygotowania próbek i nowej generacji materiały (adsorbenty, wypełnienia, kolumny), jak też rozwiązania aparaturowe narzędzi do oznaczania toksycznych substancji chemicznych jak i patogenów, występujących w matrycach, typowych dla przemysłu, kosmetologii, medycy czy rolnictwa.

Organizatorzy przygotowali atrakcyjny program naukowy, na który składają się: 24 wykłady plenarne, 6 komunikatów ustnych oraz ponad 24 komunikatów plakatowe przedstawionych również w formie 5-minutowej ustnej prezentacji. Integralną częścią wydarzenia będą warsztaty prezentujące najnowsze metodyki i procedury w zakresie kompleksowego oznaczania chromatograficznego związków organicznych występujących w trudnych matrycach środowiskowych i biologicznych. Odbędzie się także wystawa sprzętu, materiałów eksploatacyjnych i literatury fachowej. Konferencja wpisuje się w obchody 100-lecia utworzenia Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem), co uświetnia wyjazdowe posiedzenie Division of Chemistry and the Environment (DCE), European Chemical Sciences (EuCheMS).

Organizatorami konferencji są: Komitet Chemii Analitycznej PAN reprezentowany przez Zespół Analizy Chromatograficznej i Technik Pokrewnych i Zespól Analityki Środowiskowej Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. oraz firmy: PTChem-Chemicus sp. z o.o, A.G.A Analytica i Metrohm-Polska sp. z o.o. Patronat medialny nad wydarzeniem objął miesięcznik „Forum Akademickie”.

Dyskusja (0 komentarzy)