Aktualności
Konferencje
29 Sierpnia
Opublikowano: 2018-08-29

Konferencja naukowa „Helena Modrzejewska i teatr jej epoki” w Krakowie

Fundacja dla Modrzejewskiej oraz Pracownia Dokumentacji Życia i Twórczości Heleny Modrzejewskiej UJ  serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Helena Modrzejewska i teatr jej epoki”. Konferencja odbędzie się 11-12 października 2018 roku w Krakowie.

Celem konferencji jest podsumowanie stanu badań nad życiem i twórczością Heleny Modrzejewskiej, wytyczenie nowych pól badawczych, zapoznanie z nieznanymi dotąd źródłami jej dotyczącymi, zaproponowanie nowych punktów widzenia na artystkę i jej sztukę. Pełne zrozumienie fenomenu aktorki jest możliwe, jeśli jej działalność osadzona zostanie w szerszym kontekście artystycznym, społecznym i politycznym – zapraszamy do nadsyłania tematów, które dotyczyć będą zagadnień związanych z bezpośrednim otoczeniem Modrzejewskiej.

Proponowana tematyka wystąpień: prywatne i zawodowe relacje Modrzejewskiej (znajomi, przyjaciele, współpracownicy, protektorzy), sceniczni partnerzy aktorki, repertuar Modrzejewskiej (kalendaria, sztuki, teatry, zespoły), źródła do badań, kolekcje Modrzejewścianów w Polsce i zagranicą, ikonografia Modrzejewskiej i jej epoki, pamięć o Modrzejewskiej.

Adres do korespondencji: aleksandra.kuczara@modjeskafoundation.org.

Zgłaszanie tematów do 31 lipca 2018 roku. Informacja o przyjęciu zgłoszenia: do 15 sierpnia 2018 roku. Abstrakty są przyjmowane do 31 sierpnia 2018 roku.

Opłata konferencyjna: 300. Opłaty należy dokonać po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia, w terminie do 15 września 2018 roku.

Dane do przelewu:

Fundacja dla Modrzejewskiej

Nr konta 26 8591 0007 0020 0056 8568 0001

W tytule należy wpisać: konferencja – Helena Modrzejewska i teatr jej czasów

Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, koszty publikacji, udział w kolacji

Komitet naukowy: prof. dr hab. Emil Orzechowski, dr Alicja Kędziora

Dyscypliny naukowe: literaturoznawstwo, kulturoznawstwo

Język konferencji: polski

Planowany czas wystąpień: 15 minut

Ola Kuczara

Dyskusja (0 komentarzy)