Aktualności
Konferencje
19 Października
Opublikowano: 2020-10-19

Konferencja OPERAS o obecnym systemie komunikacji naukowej i jego przyszłości

Międzynarodowe konsorcjum OPERAS organizuje konferencję online „Opening up Social Sciences and Humanities in Europe: From Promises to Reality”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 2–4 listopada. 

OPERAS to rozproszona europejska infrastruktura badawcza służąca rozwojowi otwartej komunikacji naukowej w naukach społecznych i humanistycznych. Konsorcjum tworzy obecnie 40 organizacji z 16 państw. W gronie 9 koordynatorów znajduje się Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, realizujący obecnie w ramach konsorcjum dwa granty europejskie: TRIPLE i OPERAS-P. Polska jest jednym z krajów, które poparły wniosek OPERAS o umieszczenie projektu na europejskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej ESFRI.

W dniach 2–4 listopada OPERAS organizuje konferencję „Opening up Social Sciences and Humanities in Europe: From Promises to Reality”. Jej celem jest dyskusja o obecnym systemie komunikacji naukowej i jego przyszłości, w której naukowcy, decydenci, wydawcy, bibliotekarze oraz inni interesariusze podzielą się swoimi opiniami na ten temat.

Warsztaty i panele podczas konferencji będą dotyczyły następujących zagadnień:

  • Jakie są potrzeby i wizje naukowców dotyczące infrastruktur, usług i polityk badawczych?

  • Jaką rolę mogą odegrać otwarte infrastruktury we wspieraniu procesu przechodzenia na otwartość oraz w oferowaniu usług i narzędzi, których społeczność naprawdę potrzebuje?

  • Co utrudnia naukowcom zajmującym się naukami społecznymi i humanistycznymi przyjęcie otwartości jako domyślnej praktyki komunikacji naukowej?

  • Co jest potrzebne, aby inicjatywy i ramy prawne dotyczące otwartej nauki, takie jak Plan S i EOSC, zostały przyjęte przez społeczności zajmujące się naukami społecznymi i humanistycznymi?

  • Jaka jest przyszłość książek i modeli biznesowych w wydawnictwach naukowych?

Wydarzenie odbędzie się w formule online. Szczegółowy program oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie: https://www.operas2020.com.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)