Aktualności
Konferencje
19 Czerwca
Opublikowano: 2019-06-19

27. Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich w Kaliszu

W dniach 3–6 września odbędzie się 27. Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich. Po raz pierwszy gospodarzem spotkania będzie Kalisz i tamtejsza Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Historia spotkań redaktorów czasopism akademickich, od niedawna także portali akademickich, liczy już blisko trzy dekady. Premierowe miało miejsce w 1993 roku w Gdańsku. Miasto to gościło uczestników konferencji ponownie w 2010 roku. Dwukrotnie redaktorzy spotykali się także we Wrocławiu, Lublinie, Opolu, Krakowie, Katowicach, Bydgoszczy, Poznaniu i Częstochowie. Ponadto organizatorami zjazdu były uczelnie z Torunia, Płocka, Zamościa, Szczecina, Słupska, Białegostoku, Warszawy i Kielc. W ubiegłym roku rolę gospodarza pełniła Politechnika Częstochowska przy wsparciu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Krótki rys historyczny konferencji redaktorów czasopism akademickich

Na kolejne spotkanie, między 3 a 6 września, zaprasza obchodząca w tym roku jubileusz 20-lecia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Jej rektor, dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. PWSZ w Kaliszu, w liście do uczestników zaproponował, aby podczas tej konferencji zastanowić się, jaka przyszłość czeka czasopisma akademickie, jak zmienia się ich rola, odbiór w uczelnianych środowiskach, a także, w jaki sposób mogą być one wspierane przez uczelniane portale internetowe. „Mam nadzieję, że podczas spotkania w Kaliszu, znajdziecie Państwo odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości czasopism akademickich oraz kształtu uczelnianych portali internetowych. Chciałbym również, abyście pogłębiali proces integracji Waszego środowiska, a przy okazji poznali historię i zabytki najstarszego polskiego miasta” – napisał rektor.

W programie konferencji wykłady m.in. Anny Kiryjow-Radzkiej ze Stowarzyszenia PR-om („Czasopisma akademickie i uczelniane portale internetowe jako ważny element promocji uczelni”), Jana Dziedziczaka, byłego rzecznika prasowego rządu („Rola rzecznika prasowego w kształtowaniu wizerunku”), dr. Sergiusza Trzeciaka, medioznawcy („Jaka przyszłość czeka gazety i czasopisma”) i Grzegorza Jurka, redaktora naczelnego dwutygodnika i portalu internetowego ,,wkaliszu.pl” (,,Papier czy sieć? W jaki sposób dostarczać treści w XXI wieku”). Poza tym uczestnicy obejrzą spektakl na podstawie opowiadania Witolda Gombrowicza pt. ,,Tancerz Mecenasa Kraykowskiego” w wykonaniu Dariusza Sosińskiego, zwiedzą Kalisz oraz Pałac Książąt Czartoryskich w Gołuchowie.

MK

Zaproszenie na 27. Konferencję Redaktorów Czasopism Akademickich

Program 27. Konferencji Redaktorów Czasopism Akademickich

Formularz zgłoszeniowy

 

Dyskusja (0 komentarzy)