Aktualności
Konferencje
02 Marca
Opublikowano: 2019-03-02

Konferencja „Różne oblicza kariery”

Do 10 marca przyjmowane są zgłoszenia do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych i Organizacji Studenckich „Różne oblicza kariery”. Organizatorami są Koło Naukowe Life Designing i Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wydarzenie odbędzie się 25 kwietnia we Wrocławiu. Zaproszenie kierowane jest do studentów i doktorantów zrzeszonych w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Z uwagi na chęć interdyscyplinarnego spojrzenia na karierę, mile widziani są przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych.

Myśl przewodnia konferencji koncentruje się właśnie wokół kariery. Organizatorzy zachęcają studentów różnych kierunków do podjęcia w wybranym przez siebie zakresie refleksji nad zagadnieniem kariery oraz wieloma jej obliczami. Konferencja ma stanowić platformę do dialogu, wymiany myśli oraz doświadczeń na temat kariery. W programie przewidziano prezentacje referatów (wystąpienia 10–15 minutowe), sesję posterową oraz warsztaty. Można będzie prezentować zarówno prace badawcze, jak i przeglądowe.

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, organizatorzy proszą o przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do 10 marca. Szczegóły: https://bit.ly/2BVbfU3.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)