Aktualności
Konferencje
07 Lutego
Opublikowano: 2019-02-07

Konferencja „Samorząd terytorialny wobec procesów centralistycznych”

Samorząd terytorialny wobec procesów centralistycznych. Perspektywa polska i międzynarodowa – to tytuł III Międzynarodowej Konferencji Naukowej w ramach współpracy polsko-ukraińskiej, która odbędzie się w dniach 30–31 maja w Krakowie.

Struktury samorządu terytorialnego występują w przeważającej większości państw na świecie, w tym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, choć nie można w tym kontekście mówić o jednolitym modelu ustrojowym. Jednak wszędzie opiera się on na zasadzie subsydiarności, która znajduje się też w Konstytucji RP. Wynikająca z tej zasady decentralizacja władzy publicznej jest zjawiskiem złożonym i przebiegającym wielotorowo. Jej istotą jest bowiem tworzenie większej liczby ośrodków decyzyjnych, indywidualnie odpowiedzialnych za wykonywanie konkretnych zadań publicznych, ale jednocześnie mających we wskazanym zakresie samodzielność i wolną wolę, będących niezależnymi od organów stopnia wyższego. Reforma wprowadzona na początku lat dziewięćdziesiątych w Polsce doprowadziła do uniezależnienia się jednostek samorządu terytorialnego od władzy centralnej i dała im narzędzia do efektywnego zarządzania istotną częścią spraw publicznych na danym obszarze. Model polski jest w konsekwencji tejże reformy charakteryzowany jako decentralizacyjny, podobnie jak to ma miejsce w krajach nordyckich oraz stabilnych demokracjach Europy kontynentalnej. W ostatnich latach jednak coraz wyraźniejsze stają się tendencje recentralizacyjne wiążące się z systematycznym odbieraniem uprawnień samorządom na rzecz władzy centralnej. Mimo że z badań wynika, iż Polacy darzą samorząd prawie dwukrotnie wyższym zaufaniem niż rząd, zmiany nie są z przedstawicielami władz lokalnych konsultowane, a ich coraz głośniejszy sprzeciw jest lekceważony. Wiele z tych zmian nie zostało przez opinię publiczną w ogóle dostrzeżonych, bo polski proces recentralizacji ma póki co charakter chaotyczny i mało dynamiczny.

Z wieloma problemami boryka się także samorząd na Ukrainie. Konieczność usprawnienia procesów rządzenia na poziomie lokalnym i zwiększenia funkcjonalności wspólnot, przy jednoczesnym zachowaniu integralności państwa stanowi wielkie wyzwanie, przed którym stoi obecnie ten kraj. Tendencje centralistyczne stanowią coraz większe zagrożenie dla demokracji lokalnej w Polsce, Europie i na świecie, dlatego też wydaje się, że wskazana tematyka konferencji będzie stanowiła interesującą przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń w międzynarodowym gronie badaczy tej materii. Konferencja jest już trzecim spotkaniem organizowanym w ramach współpracy z ośrodkami naukowymi na Ukrainie. Zaplanowano kilka bloków tematycznych:

  • decentralizacja i recentralizacja władzy publicznej;
  • pozycja ustrojowa organów samorządu terytorialnego w Polsce, Ukrainie i innych państwach;
  • reformy ustrojowe wpływające na status jednostek samorządu terytorialnego;
  • partnerstwa samorządów, w tym w zakresie współpracy międzynarodowej;
  • zmiany w nadzorze i kontroli nad samorządem terytorialnym.

Konferencja odbędzie się 30–31 maja w Auli im. W. Danka na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, przy ul. Podchorążych 2. Organizatorami wydarzenia są: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, FRDL –Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, Odeska Narodowa Akademia Łączności im. A.S. Popowa (Ukraina), Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki (Ukraina), Związek Ukraińskich Prawników (Ukraina). Patronem medialnym jest miesięcznik „Forum Akademickie”.

MK

Komunikat konferencyjny

 

Dyskusja (0 komentarzy)