Aktualności
Konferencje
18 Grudnia
Opublikowano: 2018-12-18

Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2019”

Znakomici mówcy, ciekawy program, unikalne miejsce – to najkrótsza charakterystyka konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2019”, która odbędzie się w dniach 17–18 stycznia w Warszawie. Organizują ją wspólnie – w ramach programu „Study in Poland” – KRASP, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.

Konferencje „Studenci zagraniczni w Polsce” są tradycyjnie miejscem debaty nt. strategii internacjonalizacji szkolnictwa wyższego. W tym roku nacisk zostanie położony na: możliwości rozwoju umiędzynarodowienia wynikające z ustawy 2.0, internacjonalizację badań naukowych, budowę uczelnianych strategii umiędzynarodowienia oraz kreowanie polskich specjalności w zakresie edukacji międzynarodowej.

Zaproszeni zostali: wicepremier, minister Jarosław Gowin, rektorzy i prorektorzy, dyrektorzy centralnych instytucji wspierających szkolnictwo wyższe i ambasadorowie krajów będących w centrum zainteresowania polskich uczelni. Wśród prelegentów są m.in. profesorowie: Jan Szmidt (POlitechnika Warszawska), Wiesław Bielawski (SGGW), Marek Tukiendorf (Politechnika Opolska), Krzysztof Diks (Polska Komisja Akredytacyjna), Marek Kwiek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Sławomir Wiak (Politechnika Łódzka), Jerzy Lis (Akademia Górniczo-Hutnicza), Stanisław Kistryn (Uniwersytet Jagielloński), Michał Zasada (SGGW), Jarosław Bosy (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Marek Pawełczyk (Politechnika Śląska), Adam Jelonek (UJ), Grzegorz Mazurek (Akademia Leona Koźmińskiego).

Do debat zaproszeni zostali szefowie instytucji i organizacji wspierających umiędzynarodowienie: Juliusz Szymczak-Gałkowski (MNiSW), Łukasz Wojdyga (NAWA), Paweł Poszytek (FRSE), Zygmunt Krasiński (KPK Horyzont 2020), Tomasz Tokarski (Parlament Studentów RP), Eewlina Pabjańczyk-Wlazło (KRD), Liliana Lato (IROs Forum), Anna Kiryjow-Rudzka (PRom), Radosław Łyko (ESN Polska) i inni.

W Auli Kryształowej SGGW odbędzie się Gala Konkursu INTERSTUDENT 2019 na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce, a także – w obecności członków Prezydium KRASP, gości i uczestników konferencji – wręczona zostanie Nagroda Środowiskowa „Gwiazda Umiędzynarodowienia 2019”, honorująca osoby, które wniosły wybitny wkład w umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

Partnerem technologicznym konferencji jest firma ASSECO Data System, która w swojej ofercie posiada oprogramowanie wspierające rekrutację studentów obcokrajowców. Patronem medialnym jest miesięcznik „Forum Akademickie”.

MK

Więcej o konferencji na stronie: www.studyinpoland.pl/konferencja2019

Dyskusja (0 komentarzy)