Aktualności
Konferencje
07 Lutego
Opublikowano: 2019-02-07

Konferencja „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście edukacji zdrowotnej”

III ogólnopolska konferencja naukowa „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście edukacji zdrowotnej odbędzie się 6 kwietnia w Jaśle, w filii Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom bliskim nie tylko teoretykom edukacji, ale również praktykom – wychowawcom, pedagogom i wszystkim osobom zaangażowanym w proces wychowania i nauczania dziecka w szkole. Wśród głównych obszarów rozważań są: profilaktyka, diagnoza i terapia specjalnych potrzeb edukacyjnych w szkole; wymiary funkcjonowania ucznia zdolnego w szkole; oblicza niepełnosprawności ucznia a jego zdrowie. Celem konferencji jest nie tyko wymiana cennych doświadczeń, ale również wzrost wiedzy i umiejętności związanych z pracą z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dzieckiem przewlekle chorym.

Pragniemy pochylić się nad każdym uczniem potrzebującym specjalnych metod pracy, zarówno nad tym, który z powodu niepełnosprawności posiada orzeczenie o konieczności kształcenia specjalnego, jak również nad tym, który indywidualnego podejścia wymaga z uwagi na ponadprzeciętną sprawność procesów poznawczych. Refleksje i doświadczenia dotyczyć będą całego procesu edukacji dziecka w szkole – od działań profilaktycznych, poprzez diagnozę potrzeb, aż do programu wsparcia i konkretnych metod pracy – piszą organizatorzy w zapowiedzi wydarzenia.

Zaproszenie kierowane jest zarówno do teoretyków, jak i praktyków edukacji. Przewidziano referaty w sesji plenarnej oraz wystąpienia w formie komunikatów z badań i głosów w dyskusji podczas obrad w sekcjach. Więcej szczegółów na stronie konferencji.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)