Aktualności
Konferencje
07 Marca
Opublikowano: 2019-03-07

Konferencja „Uniwersytet XXI wieku: od Humboldta do Uniwersytetu 4.0”

„Uniwersytet XXI wieku: od Humboldta do Uniwersytetu 4.0” – to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 3–4 kwietnia w Poznaniu. Wydarzenie jest jednym z najważniejszych punktów jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego.

W tym roku mija 100 lat od uroczystej inauguracji pierwszego roku akademickiego Wszechnicy Piastowskiej, z której wywodzą się cztery poznańskie uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Uniwersytet Przyrodniczy i Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego. Ich rektorzy dla uczczenia dostojnego jubileuszu powołali Międzyuczelniany Komitet Obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Jednym z najważniejszych wydarzeń jubileuszowego roku będzie międzynarodowa konferencja naukowa „Uniwersytet XXI wieku: od Humboldta do Uniwersytetu 4.0”.

W jej trakcie zostanie podjęta próba ukazania możliwych i oczekiwanych kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego w obliczu współczesnych i spodziewanych w przyszłości wyzwań, wynikających m.in. z tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, której jesteśmy świadkami i uczestnikami. Ten etap rozwoju cywilizacji wiąże się z takimi zjawiskami, jak: cyfryzacja, rozwój sztucznej inteligencji, przetwarzanie chmurowe, big data oraz rozszerzona rzeczywistość, które oznaczają konieczność dostosowania funkcji i organizacji uniwersytetu do obecnych warunków, wymuszają potrzebę wyznaczania nowych kierunków badań naukowych, a także modernizacji oferty dydaktycznej.

Podczas dwudniowej konferencji odbędą się cztery sesje plenarne, z udziałem m.in. prof. dr. hab. Macieja Żylicza z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej („Uniwersytet badawczy – wyzwania i zagrożenia”), prof. dr hab. Dariusz Jemielniak z Akademii Leona Koźmińskiego („Uniwersytet przyszłości – więcej czy mniej technologii?”), dr hab. Emanuela Kulczyckiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. UAM („O ewaluacji nauki jako niezbywalnym etapie komunikacji naukowej”), prof. Andersa Pape Møllera z Université Paris-Sud („Standing on the precipice: Can we only see the catastrophes when viewing the environment in the long-term perspective of the last century, or is there light ahead?”) i prof. dr. hab. Magdaleny Fikus z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN („Uniwersytety jutra: czy popularyzujące naukę i jak?”).

Ponadto odbędą się trzy sesje panelowe: „Między neutralnością i aktywizmem. Miejsce ekspresji politycznej w murach uczelni”, „Wyzwania Ustawy 2.0: zarządzanie i finansowanie uczelni w nowych warunkach”, „Jaką rolę powinna odgrywać polityka naukowa? Przyszłość uniwersytetu a priorytety państwa”.

Uczestnikami konferencji będą naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz inne osoby zainteresowane problemami szkoły wyższej i współczesnej nauki. Organizatorzy wydarzenia zapewniają wyżywienie, nocleg w hotelu oraz możliwość publikacji referatów i innych wystąpień. Obrady będą symultanicznie tłumaczone na język polski lub angielski. Potwierdzenie udziału w konferencji należy wysłać do 22 marca br. mailem na adres: 100lat@amu.edu.pl lub telefonicznie pod numerem: 61 829 47 55.

MK

Program konferencji

 

Dyskusja (0 komentarzy)