Aktualności
Konferencje
01 Marca
Opublikowano: 2019-03-01

Konferencja „Ustawa 2.0 – rozwiązania statutowe w sprawach pracowniczych”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ustawa 2.0 – rozwiązania statutowe w sprawach pracowniczych” odbędzie się 14 marca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Inicjatorami konferencji są prof. dr hab. Andrzej Lesicki, rektor UAM, oraz prof. dr hab. Roman Budzinowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM. Jej zorganizowanie zostało podyktowane potrzebą przedyskutowania wyzwań związanych z wdrażaniem postanowień Konstytucji dla Nauki, do których należy zaliczyć także regulację praw pracowniczych, w tym na poziomie ścieżki kariery naukowej i awansów, ewaluacji, mechanizmów zapewniających stabilizację zatrudnienia, dodatkowych uprawnień w sferze akademickiej. Szeroki zakres zmian wymaga od uczelni podjęcia wysiłku w celu zapewnienia sprzyjającego środowiska pracy, które wzmacnia pracowników naukowych, grupy badawcze i udziela im niezbędnego wsparcia.

Celem konferencji jest omówienie najważniejszych wyzwań w zakresie spraw pracowniczych w kontekście nowej Ustawy 2.0, dzielenie się dobrymi praktykami oraz wymiana doświadczeń naukowych z zakresu prawa pracy oraz prawa o szkolnictwie wyższym. Program przewiduje dwie części:

1) teoretyczną, w której zostaną przedyskutowane problemy unormowania pracy nauczyciela akademickiego w świetle obowiązujących przepisów (głos zabiorą m.in.: prof. dr hab. Krzysztof Baran, dr Mariusz Lekston, prof. dr hab. Jakub Stelina)

2) panelową, podczas której wystąpią Przewodniczący KRASP i Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Marcin Pałys, prof. UW, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Andrzej Tretyn oraz prorektor UAM ds. kadry i finansów dr hab. Tadeusz Wallas, prof. UAM.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają wszystkich, którym bliskie są problemy zatrudnienia nauczyciela akademickiego w kontekście rozwiązań statutowych. Konferencja rozpocznie się 14 marca o godz. 10:00 w Collegium Minus, sala XVII przy ul. Wieniawskiego 1.

Program konferencji, formularz rejestracyjny: http://info-ustawa.home.amu.edu.pl/

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)