Aktualności
Konferencje
13 Stycznia
Opublikowano: 2020-01-13

Konferencja „Użytkowanie współczesnej przestrzeni miejskiej”

Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Warszawy zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Użytkowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. Obrady odbędą się w dniach 15–17 maja 2020 roku w Warszawie.

Do uczestnictwa w obradach organizatorzy zachęcają reprezentantów szeroko pojmowanych studiów miejskich, zatem geografów, socjologów miasta, kulturoznawców, historyków i historyków sztuki, ekonomistów, psychologów środowiskowych i społecznych, urbanistów, planistów, architektów i architektów krajobrazu, prawników, politologów, konserwatorów zabytków, animatorów życia społecznego i kulturalnego, działaczy stowarzyszeń, fundacji i towarzystw, organizacji pozarządowych, ruchów miejskich oraz kooperatyw, urzędników publicznych, miejskich polityków i funkcjonariuszy służb miejskich.

Przewidziano następujące kręgi tematyczne obrad:

  1. Dynamika przestrzeni miejskiej – m.in. rewitalizacja, wertykalizacja, miejskie nieużytki, sukcesja funkcji, kształtowanie formy miasta
  2. Człowiek w mieście – m.in. uspołecznianie przestrzeni, przestrzenie kreatywności, tożsamość, wykluczenie społeczne, wspólnota
  3. Technologie w mieście – m.in. smart cities, inteligent technologies, electronic cities, urban GPS-tracking technologies, transport miejski
  4. Miejska przyroda – m.in. renaturalizacja przestrzeni zurbanizowanej, ekologizacja gospodarowania przestrzenią miejską
  5. Własność i ochrona w przestrzeni miasta – m.in. prywatyzacja, komercjalizacja i tematyzacja przestrzeni publicznej, prawo do miasta, ochrona i konserwacja.

Ważne daty:

Termin rejestracji / zgłaszania abstraktów (poprzez stronę internetową konferencji: http://wgsr.uw.edu.pl/uwpm2020/): do 31.01.2020.

Termin kwalifikacji abstraktów: do 29.02.2020.

Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: do 31.03.2020.

Opłatę konferencyjną w wysokości 400 zł lub 250 zł (zredukowana stawka dla doktorantów) należy wpłacać na konto: 27 1160 2202 0000 0000 6084 9388 w tytule przelewu wpisując: konferencja UWPM 2020 + swoje imię i nazwisko. Opłata obejmuje koszty materiałów konferencyjnych oraz catering podczas obrad (kolacja, 2 x lunch, kawowe przerwy międzysesyjne). Nie pokrywa natomiast kosztów zakwaterowania (w zakresie wyboru hotelu służymy poradą) i transportu.

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Mirosława Czerny (przewodnicząca konferencji), dr hab. Małgorzata Durydiwka, dr Magdalena Fuhrmann, mgr Aleksandra Korpysz, dr hab. Mikołaj Madurowicz, dr Dorota Mantey, dr Paweł Weszpiński, dr hab. Waldemar Wilk, dr Jarosław Suchożebrski, mgr Wojciech Doroszewicz (prowadzący sekretariat obrad).

Kontakt:

Konferencja naukowa „Użytkowanie współczesnej przestrzeni miejskiej”,

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Krakowskie Przedmieście 30

00-927 Warszawa

e-mail: uwpm2020@uw.edu.pl

tel. +48.22.55.23.253

Dyskusja (0 komentarzy)