Aktualności
Konferencje
15 Stycznia
Opublikowano: 2019-01-15

Konferencja „W poszukiwaniu lepszego świata. Ekonomia i polityka”

„W poszukiwaniu lepszego świata. Ekonomia i polityka” – to tytuł specjalnej, jubileuszowej konferencji naukowej organizowanej w Akademii Leona Koźmińskiego. Odbędzie się w dniu siedemdziesiątych urodzin prof. Grzegorza W. Kołodki.

Wykładowca ALK, profesor nauk ekonomicznych, zaprosił wybitnych intelektualistów z całego świata, by udzielili odpowiedzi na pytanie, zadane w jego słynnej trylogii „Dokąd zmierza świat?”. Swój udział potwierdzili m.in. Ruslan Grinberg, Edmund Phelps. Vito Tanzi, Mario Nuti, Jerzy Wilkin, Andrzej Koźmiński, Leon Podkaminer i wielu innych znakomitych gości, profesorów i polityków.

Pierwszego dnia (World Day) dyskusje będą koncentrować się wokół uwarunkowań i strategii rozwoju gospodarczego, dalszych losów globalizacji, polityki fiskalnej i monetarnej, metodologii współczesnej ekonomii oraz chińskiego modelu rozwoju. Główny wykład (keynote speech) wygłosi prof. Justin Yifu Lin, były Wiceprezydent ds. Rozwoju i Główny Ekonomista Banku Światowego.

Z kolei drugiego dnia (Dzień Polski) grono czołowych krajowych ekonomistów, współautorów opublikowanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN książki pod redakcją prof. Elżbiety Mączyńskiej „Ekonomia i polityka. Wokół teorii gospodarczej Grzegorza W. Kołodko”, dyskutować będzie o najważniejszych wyzwaniach współczesnej ekonomii i polityki, uwarunkowaniach i perspektywach gospodarki światowej, kondycji i ewolucji Unii Europejskiej oraz szansach i zagrożeniach stojących przed polską gospodarką.

Konferencja „W poszukiwaniu lepszego świata. Ekonomia i polityka” odbędzie się w dniach 28-29 stycznia 2019 roku. Miejscem debat będzie Aula Leona Koźmińskiego w budynku C ALK przy ul. Jagiellońskiej 59 w Warszawie. Konferencja jest otwarta dla publiczności po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie: https://www.kozminski.edu.pl/jubileusz_prof_kolodko/.

Organizatorami wydarzenia są: Akademia Leona Koźmińskiego, Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

 

Dyskusja (0 komentarzy)