Aktualności
Konferencje
06 Lutego
Opublikowano: 2020-02-06

Kongres Humanistów Polskich

Pierwszy Kongres Humanistów Polskich odbędzie się w kwietniu na Uniwersytecie Łódzkim. Jego hasło – Humanistyka w XXI w. – zachęca do przeglądu najważniejszych idei współczesnych badań humanistycznych.

Kongres to spotkanie polskich uczonych reprezentujących wszystkie dyscypliny i specjalności humanistyczne. Organizatorzy mają nadzieję, że stanie się forum rozmów, dyskusji, wymiany myśli i różnorodnych stanowisk nawiązujących ze sobą dialog, jak i prowokujących do sporów i konfrontujących odmienne stanowiska. W zamierzeniu ma odbywać się cyklicznie co 2 lata. Jednym z najważniejszych celów Kongresu jest prezentacja osiągnięć i dorobku środowiska, wskazanie wartości, które są dla humanistów ważne, i które pełnią (bądź winny pełnić) istotną funkcję w publicznym dyskursie i w życiu społecznym.

Pierwszy Kongres Humanistów Polskich odbędzie się pod hasłem „Humanistyka w XXI w.”. Zachęca ono do przeglądu najważniejszych idei współczesnych badań humanistycznych, a także do wskazania i sformułowania najistotniejszych tendencji dotyczących przyszłości. Poszczególne wykłady i panele, prowadzone przez wybitnych przedstawicieli poszczególnych dyscyplin, dotyczyć będą m.in.: kwestii interdyscyplinarności w humanistyce, znaczenia języka i literatury w nowej rzeczywistości społecznej, roli nowych przestrzeni, np.: post- i biohumanistyki.

Wykłady wygłoszą:

  • prof. dr hab. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski): „Humanistyka i kultura nadziei”
  • prof. dr hab. Inga Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński): „Humanistyka reagująca”
  • prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński): „Interdyscyplinarność historii”
  • prof. dr hab. Joanny Tokarskiej-Bakir (Polska Akademia Nauk): „Pogrom kielecki – historia kontrowersji”
  • prof. dr hab. Wiesław Puś (Uniwersytet Łódzki): „Łódź do 1939 r. – tygiel narodowościowy i kulturowy”
  • prof. dr hab. Agata Bielik-Robson (Instytut Filozofii i Socjologii): „Wyzwanie postsekularne: humanistyka i powrót (do) religii”

Wśród panelistów m.in. prof. dr hab. Włodzisław Duch (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Paweł Próchniak (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Anna Brożek (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Jacek Leociak (Instytut Badań Literackich PAN), dr hab. prof. Piotr Celiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), prof. dr hab. Tomasz Mika (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Organizatorzy zapraszają do udziału w Kongresie zwłaszcza przedstawicieli dyscyplin naukowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Specjalne zaproszenie kierowane jest do młodych humanistów zainteresowanych przedstawieniem krótkich komunikatów (15 min) w dwu panelach. Spośród zgłoszonych tematów wybrane zostaną te, które pojawią się na Kongresie. Wszystkie zostaną opublikowane w książce pokongresowej. W niej także mają się znaleźć wypowiedzi wszystkich uczestników. „Zachęcamy do zabrania głosu w szerokiej debacie humanistycznej podczas Kongresu, a także do nadsyłania po jego zakończeniu własnych tekstów zainspirowanych panelami i wykładami, podejmujących z nimi szeroki, wielostronny i krytyczny dialog” – czytamy w zapowiedzi wydarzenia.

Pierwszy Kongres Humanistów Polskich odbędzie się w dniach 20–23 kwietnia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Pomorska 171/173). Rejestracja trwa do 29 lutego. Opłata za udział we wszystkich wykładach i panelach, a także w wydarzeniach towarzyszących (uroczysta kolacja, koncerty, projekcje filmowe) wynosi 200 zł., natomiast dla doktorantów 100 zł. Więcej informacji na stronie: www.kongreshumanistow.uni.lodz.pl.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)