Aktualności
Konferencje
09 Stycznia
Opublikowano: 2024-01-09

Kongres Młodej Socjologii znów stacjonarnie

Po pięciu latach Kongres Młodej Socjologii powraca w formie stacjonarnej! Największa i najważniejsza w Polsce konferencja naukowa adresowana do badaczy społecznych odbędzie się po raz trzynasty w historii.

Kongres Młodej Socjologii jest organizowany przez Koło Naukowe Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Socjologii UJ. Ma na celu stworzenie platformy wymiany doświadczeń oraz integrację młodego pokolenia osób kształcących się na wszystkich kierunkach i typach studiów oraz prowadzących badania społeczne. Ich dyskusje na tematy socjologiczne i społeczne toczyć się będą przez trzy dni, od 12 do 14 kwietnia, w murach Instytutu Socjologii UJ.

Poprzednie edycje Kongresu obejmowały zagadnienia z zakresu socjologii, antropologii społecznej, religioznawstwa, pedagogiki społecznej, psychologii społecznej, prawa czy politologii. W tym roku planowane jest poszerzenie tego zakresu i nadanie imprezie międzynarodowego charakteru. Kongres będzie się składał z kilkudziesięciu wystąpień o zróżnicowanej tematyce zogniskowanych wokół paneli tematycznych obejmujących kwestie, które obecnie zajmują młode pokolenie. Wystąpienia będą dotyczyć wieloaspektowej problematyki społecznej, od krytycznej analizy społeczno-politycznego życia współczesnej Polski i świata, przez społeczeństwo cyfrowe i kulturę, aż po doświadczenia, wyzwania i problemy metodologiczne napotykane w badaniach.

Nabór abstraktów zostanie otwarty 20 stycznia (Call for Papers). Szczegółowe informacje na stronie internetowej Kongresu Młodej Socjologii oraz na Facebooku. Patronem medialnym wydarzenia jest „Forum Akademickie”.

GaL

post harmonogram

Dyskusja (0 komentarzy)