Aktualności
Konferencje
02 Września
Opublikowano: 2019-09-02

Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki

We wtorek 17 września w Krakowie odbędzie się Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki. W jego trakcie nastąpi podpisanie Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Coraz silniej obecna i popularna w Polsce jest koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, zgodnie z którą przedsiębiorstwa już na etapie budowania swojej strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, ochronę środowiska oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy. Podobne procesy należy uruchomić również w obszarze nauki. Społeczna Odpowiedzialność Nauki ma stanowić istotną ofertę dla szerokiego forum społecznego. Ma pomagać w identyfikowaniu szans i możliwości, wspomagać dialog i angażować szerokie grupy interesariuszy, zwiększać wydajność i efektywność prowadzonych działań w zakresie nauki i badań, realizując Trzecią Misję Uczelni. Programy Społecznej Odpowiedzialności Nauki mają na celu nie tylko popularyzację i upowszechnianie nauki i badań naukowych, ale także rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz integrację społeczności lokalnej z ośrodkami akademickimi. Mają wyrównywać szanse edukacyjne i docierać do tych części kraju, w których do tej pory aktywność akademicko-naukowa nie istniała.

Tematyce tej poświęcony będzie krakowski Kongres, którego organizatorami są: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz. Otwarcia dokona szef resortu Jarosław Gowin.

O Społecznej Odpowiedzialności Nauki postrzeganej jako III misja uczelni dyskutować będą m.in. uczestnicy panelu: Piotr Krasiński, dyrektor Działu Rozwoju Kadry Naukowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Anna Kiryjow-Radzka, prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”; Monika Wiśniewska, prezes Zarządu Stowarzyszenia Społeczeństwo i Nauka SPiN oraz Dyrektor Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” w Toruniu; Monika A. Koperska, prezes Stowarzyszenia „Rzecznicy Nauki”, a także Marek Nawrocki, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Po dyskusji zaplanowano podpisanie Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. W dalszej części odbędą się sesje tematyczne:

 • Inżynierowie z piaskownicy, studenci – seniorzy, czyli o niestandardowych odbiorcach szkolnictwa wyższego
 • R&D popularyzacji nauki
 • Finansowanie przez popularyzacje?
 • Społeczna Odpowiedzialność Komunikacji. Prezentacja badań naukowych w mediach
 • Społeczne zaangażowanie uczelni w praktyce krajowej i międzynarodowej
 • Społeczna Odpowiedzialność – znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania
 • Wiedza-umiejętności-kompetencje. Innowacyjny model współpracy międzysektorowej dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego
 • Komunikowanie i raportowanie działań z obszaru społecznej odpowiedzialności – wyzwania dla naukowców i działów promocji
 • Strategie budowania relacji z otoczeniem społecznym. Kompetencje pracownika uczelni w relacjach z jej partnerami
 • Forum Festiwali Nauki
 • Odpowiedzialna uczelnia – znaczenie dla interesariuszy
 • Odpowiedzialna uczelnia – wdrażane praktyki. Prezentacja katalogu dobrych praktyk uczelni.

Miejscem obrad będzie Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rejestracja na Kongres: https://ndcrejestracja-17-09.syskonf.pl/kontakt.

Dzień wcześniej w Krakowie, w ramach popularyzacji nauki, organizatorzy zapowiadają największe naukowe show tej jesieni „Nauka dla Ciebie”. Wydarzenie skierowane jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. W programie: pokazy naukowe, eksperymenty, pokazy iluzji, zwiedzanie gabinetu marszałka Józefa Piłsudskiego. Dostępne będzie także mobilne planetarium oraz strefa łazików marsjańskich. Formularz rejestracyjny oraz szczegółowy program: https://ndcrejestracja.syskonf.pl/.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)