Aktualności
Konferencje
12 Kwietnia
Źródło: Uniwersytet SWPS
Opublikowano: 2024-04-12

Kształcenie psychologiczne w Polsce

Kształcenie psychologiczne w Polsce będzie tematem konferencji, która odbędzie się 22 kwietnia na Uniwersytecie SWPS. To okazja do debaty o jakości kształcenia psychologicznego, zarówno z perspektywy standardów, jak i regulacji, a także jako elementu systemu ochrony zdrowia i edukacji.

Statystyki wskazują na niepokojące pogłębianie się negatywnych trendów i coraz większe potrzeby społeczne w zakresie pomocy psychologicznej. Odpowiedzią na to powinna być współpraca wielu środowisk w zakresie systemowego zwiększenia dostępu do profesjonalnej pomocy psychologicznej. Konferencja ma być odpowiedzią środowiska akademickiego na dyskusję dotyczącą ochrony zdrowia psychicznego i standardu świadczenia pomocy w tym obszarze, która towarzyszy przygotowaniu rozwiązań legislacyjnych regulujących zawód psychologa i psychoterapeuty, a których elementem jest kształcenie na studiach wyższych na kierunku psychologia.

W trakcie wydarzenia zaprezentowany zostanie raport podsumowujący obecną sytuację w kształceniu psychologicznym. Oprócz tego zaplanowano trzy panele dyskusyjne:

  • Psycholog jako zawód – perspektywa standardów i regulacji
  • Perspektywa uczelni – jak zapewnić jakość kształcąc psychologów?
  • Psycholog w systemie ochrony zdrowia i edukacji

Do udziału w nich zaproszono przedstawicieli m.in. Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz stowarzyszeń psychologicznych działających w Polsce.

Konferencja odbędzie się 22 kwietnia w godzinach 11:00–17:00 na Uniwersytecie SWPS (i online). Udział w dyskusji będzie możliwy tylko dla osób w sali. Liczba miejsc na udział stacjonarny jest ograniczona. Rejestracja na stronie internetowej wydarzenia.

Organizatorami konferencji są: Uniwersytet SWPS oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)