Aktualności
Konferencje
04 Maja
Opublikowano: 2020-05-04

Kształcenie zdalne, synchroniczne i asynchroniczne, z perspektywy odbiorców

„Kształcenie zdalne, synchroniczne i asynchroniczne, z perspektywy odbiorców” – to temat drugiego z cyklu sześciu webinariów organizowanych przez Fundację Rektorów Polskich wraz z PCG Academia, przy wsparciu  Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i pod patronatem Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Celem programu jest wsparcie władz uczelni w podejmowaniu decyzji w dobie epidemii COVID-19. Koronawirus dotyka szkoły wyższe w ich działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. Władze rektorskie stają zatem przed koniecznością realizacji kluczowych procesów dla funkcjonowania uczelni w zupełnie nowych warunkach. Webinaria, których patronem medialnym jest „Forum Akademickie”, są doskonałą platformą wymiany doświadczeń i upowszechniania dobrych praktyk w gronie przedstawicieli uczelni (m.in. rektorów, prorektorów, kanclerzy, dziekanów, osób pełniących funkcje kierownicze), interpretacji obecnie obowiązujących przepisów prawnych czy formułowania wspólnego stanowiska w sprawie reguł systemowych, dotyczących działania uczelni oraz aspiracji i obaw członków jej wspólnoty.

Tematem drugiego spotkania będzie kształcenie zdalne. W marcu, kiedy uczelnie przełączały się w tryb zdalnego prowadzenia zajęć, większość sięgnęła po najprostsze, a zarazem najbardziej dostępne narzędzia, odwzorowując tradycyjnie prowadzone zajęcia w formie wideokonferencji. Takie działania sprawdziły się krótkoterminowo, umożliwiając zachowanie ciągłości procesu dydaktycznego na uczelniach. Czy na koniec bieżącego semestru będziemy w stanie przeprowadzić egzaminy online na niespotykaną dotychczas skalę i we właściwy sposób sklasyfikować studentów? W końcu, czy w ramach wielogodzinnych wideokonferencji będziemy w stanie utrzymać uwagę i zaangażowanie studentów, a przez to jakość kształcenia na odpowiednio wysokim poziomie?

Na te i inne zagadnienia związane z kształceniem zdalnym na uczelniach porozmawiają eksperci zaproszeni do drugiego z serii sześciu webinariów:

  • dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej i pełnomocnik rektora Politechniki Warszawskiej ds. innowacyjnych metod kształcenia)
  • dr Krzysztof Wojewodzic, prezes firmy ESCOLA i ekspert ds. e-learningu i technologii mobilnych
  • Maciej Madziński, dyrektor operacyjny Akademii Leona Koźmińskiego.

Webinarium „Kształcenie zdalne, synchroniczne i asynchroniczne, z perspektywy odbiorców” odbędzie się 7 maja o godzinie 13:30. W jego trakcie uczestnicy mają możliwość zadawania pytań. Rejestracja za pomocą formularza na stronie: www.pcgacademiawebinaria.pl. Tam też znajdują się szczegóły dotyczące kolejnych webinariów.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)