Aktualności
Konferencje
13 Kwietnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-04-13

Lasy pierwszego kontaktu na Politechnice Białostockiej

„Lasy ochronne miast. Stan obecny i przyszłość” – to tytuł seminarium organizowanego przez Politechnikę Białostocką. Odbędzie się 23 kwietnia i jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Jak tłumaczy dr inż. Dan Wołkowycki z Katedry Środowiska Leśnego Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, lasy w miastach i bliskim ich otoczeniu to lasy pierwszego kontaktu. Dają wytchnienie i możliwość obcowania z przyrodą. Wielu mieszkańców miast znajduje w nich enklawę wolną od miejskiego zgiełku, która pozwala na odpoczynek, spacery, bieganie, jazdę rowerem czy pikniki.

Rola tych lasów jest tym większa i tym bardziej doceniana przez społeczności miast, im większych ośrodków miejskich są one sąsiedztwem – podkreśla Wołkowycki. – Jest ona nie do przecenienia zwłaszcza współcześnie, w czasach nasilających się zmian klimatu. Bez lasów wychwytujących wodę po nawałnicach i roztopach, przewietrzających i schładzających miasta najzwyczajniej w świecie nie byłyby w stanie normalnie funkcjonować. Często też jest w nich prowadzona gospodarka standardowa, nieprzystosowana do wzmacniania funkcji klimatycznych, przyrodniczych i odbiegająca od oczekiwań społecznych. Z tych względów ochrona lasów wokół miast, ich użytkowanie i udostępnianie wymagają całkiem nowego podejścia i nowych rozwiązań – dodaje.

O potrzebach i możliwościach w tym względzie naukowcy, przyrodnicy, zarządcy lasów i społecznicy będą dyskutowali podczas Białostockiego Seminarium Leśnego „Lasy ochronne miast. Stan obecny i przyszłość”, organizowanego przez Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku. Wydarzenie odbędzie się w formule online 23 kwietnia. Wezmą w nim udział przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Instytutu Działań Miejskich, Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego Michał Krzysiak, znany przyrodnik Adam Zbyryt i przedstawiciele Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej. Białostockie Seminarium Leśne objęła swoim patronatem dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej.

Lasy to nasze wspólne dobro – przypomina rektor uczelni. – Położenie Politechniki w pobliżu Lasu Zwierzynieckiego postrzegam jako jej dodatkowy atut. Pragnę przypomnieć, że niedawno obchodziliśmy 10-lecie powstania Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce, który został przekształcony w Instytut Nauk Leśnych, będący obecnie w strukturze Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku. Wcześniej Politechnika już od 2002 roku kształciła w Hajnówce studentów na kierunku ochrona środowiska o specjalności gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych. Seminarium poświęcone przyszłości lasów pierwszego kontaktu może być wspólnym głosem przypominającym o wyjątkowym znaczeniu  świadomego traktowania otaczającej nas przyrody.

Białostockie Seminarium Leśne „Lasy ochronne miast. Stan obecny i przyszłość” rozpocznie się 23 kwietnia o godz. 9:00. Jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie: https://wb.pb.edu.pl/inl/lasy-ochronne-miast-stan-obecny-i-przyszlosc/formularz-zgloszeniowy/.

MK

Szczegółowy program seminarium

_____________________________________________________________________________

Na czym powinna polegać gospodarka leśna w Polsce? Jakie są koncepcje ochrony lasu i jego bioróżnorodności? Jak wykorzystuje się polskie lasy do redukcji emisji CO2, jaką rolę pełnią w rozwoju gospodarczym terenów wiejskich? – między innymi na te pytania odpowiadają zaproszeni przez nas naukowcy w lutowym numerze „Forum Akademickiego”. O implementacji wyników badań naukowych do praktyki leśnej, ich wpływie na politykę leśną państwa oraz wyczerpywaniu się dotychczasowych paradygmatów wiedzy leśnej piszą dla nas:

  • prof. dr hab. Wojciech Grodzki, kierownik Zakładu Lasów Górskich w Krakowie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym
  • dr hab. Anna Orczewska, prof. UŚ, biolog, ekolog roślin z Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego
  • dr hab. Janusz Szmyt, prof. UP z Katedry Hodowli Lasu na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  • prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk z Katedry Bioróżnorodności Leśnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  • prof. dr hab. Roman Jaszczak, kierownik Katedry Urządzania Lasu na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  • prof. dr hab. Piotr Łakomy, kierownik Katedry Fitopatologii Leśnej na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  • prof. dr hab. Jacek Hilszczański, dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa
  • dr hab. Andrzej M. Jagodziński, prof. ID PAN, dyrektor Instytutu Dendrologii PAN

 

Dyskusja (0 komentarzy)