Aktualności
Konferencje
27 Lipca
Opublikowano: 2022-07-27

Logika w Polsce w XX wieku

„Logika w Polsce w XX wieku” – to tytuł ogólnopolskiej konferencji naukowej, jaką zaplanowano na 22 września w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wydarzenie będzie towarzyszyć premierze „Leksykonu logików polskich 1900–1939”.

Przedmiotem dyskusji i referatów w czasie konferencji będą problemy nauczania logiki w Polsce i stan historii logiki jako dziedziny badań. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a termin zgłoszeń upływa 12 września. Więcej szczegółów na stronie internetowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Wydarzenie towarzyszy premierze „Leksykonu logików polskich 1900–1939”, który ukaże się na początku września. Gdyby ktoś w 1918 roku prognozował rozwój logiki w dalszych dwudziestu latach, zapewne wymieniłby Wielką Brytanię, USA, Włochy, Niemcy i Francję. Jednak około 1930 roku to Warszawa została uznana za jedną ze światowych stolic logiki matematycznej, a logika stała się doniosłym rozdziałem w historii nauki w Polsce. „Leksykon logików polskich 1900–1939” przedstawia sylwetki i dokonania uczonych, rozpoczynających swe kariery naukowe w okresie od przełomu XIX i XX wieku do 1939 roku. Uwzględnione zostały w nim nie tylko osoby koncentrujące się na badaniach logicznych, głównie matematycy i filozofowie, ale i takie, dla których logika była pobocznym polem zainteresowań, na przykład językoznawcy, filologowie, socjologowie i psychologowie.

Z jednej strony, jak napisano we wstępie: ,,logika stanowi jedną z najwspanialszych kart w historii nauki polskiej”, z drugiej zaś – na przykład wedle opinii Heinricha Scholza – Warszawa była w okresie międzywojennym jedną ze światowych stolic logiki. Dobrze więc, że otrzymamy takie kompendium uczonych związanych z tą dziedziną. Dzięki uwzględnieniu szerokiego spektrum bohaterów haseł recenzowana publikacja przybliża nie tylko osoby powszechnie znane, ale ratuje od zapomnienia wielu naukowców, którzy mając wprawdzie mniejsze zasługi wnieśli jednak wkład w samą (szeroko rozumianą) logikę i w kulturę logiczną – możemy przeczytać w recenzji prof. Romana Murawskiego.

Autorami leksykonu są: dr hab. Andrzej Dąbrowski z Katedry Epistemologii, Logiki i Kognitywistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, dr Magdalena Hoły-Łuczaj z Katedry Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, dr Andrew Schumann – kierownik Katedry Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego WSIiZ w Rzeszowie, dr Konrad Szocik z Katedry Nauk Społecznych WSIiZ w Rzeszowie i prof. Jan Woleński z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Premiera leksykonu odbędzie się 7 września. Będzie on dostępny również w formie e-booka. Ukazuje się nakładem wydawnictwa Copernicus Center Press. Partnerem wydania jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)