Aktualności
Konferencje
29 Kwietnia
Źródło: IMol
Opublikowano: 2022-04-29

Mechanizmy molekularne w zdrowiu i w chorobie

Międzynarodowe grono ekspertów w dziedzinie biologii molekularnej, komórkowej i strukturalnej spotkało się na sympozjum naukowym zorganizowanym przez Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk.

Ponad 100-osobowa grupa naukowców spotkała się 27 kwietnia Warszawie na sympozjum zorganizowanym przez najmłodszy w „rodzinie” PAN instytut IMol. Przedstawiciele instytutu, a także wiodących placówek naukowych w Polsce i za granicą omówili wyniki swoich bieżących badań i dyskutowali nad dalszym ich rozwojem, także w warunkach międzynarodowej współpracy.

Gościem specjalnym wydarzenia był prof. Peter Rehling z University Medical Center Göttingen. Wśród prelegentów znaleźli się również: dr hab. Sebastian Glatt z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Kinga Kamieniarz-Gdula z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr Krzysztof Szade z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a z zespołu IMol – liderzy grup badawczych: dr Piotr Gerlach, dr Anna Marusiak i dr Karolina Szczepanowska. Zdaniem prof. Agnieszki Chacińskiej, dyrektor IMol, „osobiste spotkania środowisk naukowych są niezbędnym elementem wymiany myśli i sugestii badawczych oraz wzajemnego wsparcia dla rozwoju badań i upowszechnienia osiągnięć”.

Sympozjum zostało zorganizowane w ramach programu ReMedy, finansowanego z programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Program prowadzi badania nad mechanizmami regeneracyjnymi komórki na poziomie molekularnym, a jego celem jest pełne zrozumienie ich funkcji, w szczególności poznanie mechanizmów reakcji na zaburzenia spowodowane czynnikami chorobowymi, takimi jak choroby genetyczne, czynniki środowiskowe lub wynikające z naturalnego procesu starzenia się. Osiągnięte wyniki oraz zdobywana wiedza mają kluczowe znaczenie w identyfikacji nowych skutecznych leków i terapii pacjentów cierpiących m.in. na choroby neurodegeneracyjne i nowotwory.

Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk powstał w grudniu 2020 r. na podstawie porozumienia z University Medical Center Göttingen. Prowadzi badania naukowe, prace badawczo-
rozwojowe i szkolenia w zakresie nauk biologicznych, chemicznych, medycznych, biotechnologicznych, bioinformatycznych, biofizycznych i farmakologicznych w międzynarodowym środowisku naukowym. Ważną rolę w aktywności instytutu pełni popularyzacja osiągnięć naukowych oraz promowanie kultury pracy wspierającej jakość organizacji i prowadzonych badań naukowych.

Pracami IMol kieruje prof. dr hab. Agnieszka Chacińska, powołana na czteroletnią kadencję przez prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz wspierana przez Radę Naukową składającą się z cenionych naukowców z prestiżowych światowych uczelni, na czele z laureatem Nagrody Nobla – prof. Phillipem A. Sharpem.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)