Aktualności
Konferencje
06 Września
Opublikowano: 2022-09-06

Media i społeczeństwo w erze platform, algorytmów i danych

Media i społeczeństwo w erze platform, algorytmów i danych – pod takim hasłem w dniach 22–24 września w Gdańsku odbędzie się VI Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Na uczestników czekają 54 panele tematyczne i liczne wydarzenia towarzyszące.

Organizowany co trzy lata Kongres to najważniejsze spotkanie naukowców, ekspertów oraz praktyków z obszaru medioznawstwa i szeroko rozumianej komunikacji. Wydarzenie ma na celu integrację środowiska badaczy i praktyków komunikowania, podniesienie rangi i poziomu prowadzonych badań oraz uporządkowanie obszaru studiów nad komunikowaniem i mediami w Polsce. W tym roku po raz pierwszy odbędzie się w Gdańsku, a gospodarzem jest Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego. Hasło przewodnie tej edycji to „Media i społeczeństwo w erze platform, algorytmów i danych”.

Postępujący rozwój technologii informacyjnych, w którym znaczącą siłę stanowią algorytmy, dane i platformy sprawił, że rewolucja cyfrowa stała się faktem. Ta wielka komunikacyjna zmiana ma wpływ na wszystkie sfery ludzkiego życia. Dodatkowo, kryzys pandemii COVID-19 na całym świecie ukazał nowe oblicze komunikacji, stanowiąc wyzwanie dla etyki dziennikarskiej, strategii rozwojowych organizacji medialnych i stosunków międzyludzkich – piszą w zaproszeniu organizatorzy.

Tematyka Kongresu obejmuje m.in.:

  • wpływ technologii informacyjnych na media i społeczeństwo,
  • zacieranie się granic między komunikacją prywatną a publiczną,
  • zatracie różnic pomiędzy twórcami i odbiorcami i programistami mediów,
  • zmiana relacji i zależności w procesach komunikowania,
  • transformacje, strategie i zarządzanie mediami w erze danych,
  • jakość komunikacji w obliczu zagrożeń (pandemia, zmiany klimatyczne, polityka wykluczenia),
  • rola dziennikarzy w erze danych i pandemii,
  • prawa człowieka i dostęp do informacji publicznej,
  • polityka medialna i dyskurs polityczny w erze platform, algorytmów i danych.

Zaproszenie do udziału przyjęli naukowcy ze wszystkich ośrodków naukowo-badawczych oraz praktycy reprezentujący środowisko mediów i PR. Swoją obecność potwierdziło niemal 300 osób z Polski i zagranicy. W roli keynote speakerów wystąpią wybitni światowi komunikolodzy i medioznawcy: Graham Murdock – profesor emerytowany z Uniwersytetu w Lougborough oraz prof. Göran Bolin z Uniwersytetu Södertörn w Sztokholmie. W programie zaplanowano dwie sesje plenarne oraz 54 panele tematyczne.

Uroczyste otwarcie VI Kongresu PTKS odbędzie się 22 września w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. W ramach uroczystości wystąpi prof. Iwona Hofman (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz przewodnicząca Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN. Odbędzie się także jubileusz 40-lecia pracy prof. Bogusławy Dobek-Ostrowskiej (Uniwersytet Wrocławski), wręczenie nagród w konkursach PTKS: im. Karola Jakubowicza za wybitne prace naukowe oraz w konkursie „Doktorat” na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach, a także w Ogólnopolskim Konkursie Na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Komunikacji Społecznej i Mediach Medi@stery, organizowanym przez Uniwersytet Gdański.

Drugiego i trzeciego dnia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego niemal 300 badaczy z Polski i zagranicy będzie obradowało w ramach 54 sesji tematycznych. W programie jest również prezentacja badań naukowych: Media Freedom and Democracy in the Age of Platforms and Data oraz dyskusja na temat pozycjonowania dyscypliny w polityce naukowej państwa. W trakcie Kongresu odbędą się również zebrania sekcji badawczych PTKS oraz Walne Zgromadzenie PTKS.

Więcej szczegółów, w tym program wydarzenia, na stronie internetowej: https://kongres.ptks.pl/pl/

MK

Dyskusja (0 komentarzy)