Aktualności
Konferencje
18 Maja
Opublikowano: 2022-05-18

Metagenomy różnych środowisk

W dniach 23–24 czerwca w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbędzie się VI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Metagenomy różnych środowisk”.

Sympozjum to cykliczne wydarzenie naukowe obejmujące wiedzę na temat kompleksowego rozpoznania bioróżnorodności mikroorganizmów w różnych środowiskach. Adresowane jest do pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów reprezentujących różne dyscypliny i specjalności wiążące się z problematyką obrad. Celem jest przedstawienie najnowszych osiągnięć w badaniach z zakresu metagenomiki, metataksonomiki, metatranskryptomiki, metabolomiki, biologii molekularnej, oddziaływań pomiędzy mikro- i makroorganizmami w różnych środowiskach.

Badania „omiczne” w analizie próbek środowiskowych umożliwiają poznawanie nowych mikrobiomów, monitorowanie składu konsorcjum mikroorganizmów oraz badanie możliwości ich wykorzystania w rolnictwie i ochronie środowiska. W każdej z dotychczasowych edycji konferencji uczestniczyło ponad stu naukowców specjalizujących się w badaniach z obszarów naukowych związanych z ekologią mikroorganizmów, fitopatologią, genetyką, mikrobiologią, ochroną środowiska oraz rolnictwem i ogrodnictwem. Podczas Sympozjum zostaną zaprezentowane oraz przedyskutowanie wyniki najnowszych badań metagenomicznych prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych, w tym także postęp w wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych. Ponadto przedstawiona zostanie dotychczasowa wiedza na temat zastosowania narzędzi „omicznych” najnowszej generacji do analiz m.in. próbek glebowych. Narzędzia metagenomiki umożliwiają testowanie wszystkich populacji mikroorganizmów, występujących w danym środowisku i nierozerwalnie wiążą się z badaniami z zakresu bioinformatyki i analizy danych. Konferencja będzie okazją do spotkania badaczy wykorzystujących w pracy różne techniki sekwencjonowania i umożliwi kontynuację dyskusji nad skutecznością i wiarygodnością stosowanych metod metagenomicznych w analizie próbek środowiskowych.

Zaplanowano cztery sesje naukowe:

  • Metagenomy w badaniach ekosystemów;
  • Metagenomy środowiska glebowego;
  • Nauki omiczne (metagenomika, metataksonomika, metatranskryptomika, metabolomika) – stan aktualny, perspektywy na przyszłość, zagrożenia;
  • Metagenomika aplikacyjna – wykorzystanie i znaczenie metagenomiki w biotechnologii, biologicznej ochronie roślin oraz monitoringu jakości środowiska;

VI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Metagenomy różnych środowisk” odbędzie się w dniach 23–24 czerwca w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Więcej szczegółów na stronie internetowej wydarzenia.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)