Aktualności
Konferencje
27 Sierpnia
Opublikowano: 2018-08-27

Międzynarodowe konferencje chemiczne na UMCS

Wydział Chemii UMCS organizuje w najbliższym czasie dwie międzynarodowe konferencje naukowe:  „Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids” (ISSHAC) i „Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications”.

Sympozjum „Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids” (ISSHAC) odbędzie się w dniach 27-31 sierpnia 2018 r. w Instytucie Informatyki UMCS (ul. Akademicka 9, Lublin). Wydarzenie odbywa się co trzy lata, począwszy od 1992 roku. Jego tematyka koresponduje z ważnymi dla Wydziału Chemii UMCS badaniami w dziedzinie fizykochemii zjawisk międzyfazowych, zwłaszcza adsorpcji i katalizy. Stałym współorganizatorem sympozjów ISSHAC jest także Polskie Towarzystwo Chemiczne.

Dotychczas odbyło się dziewięć takich wydarzeń, a w każdym uczestniczyło od 120 do 180 naukowców z ponad dwudziestu krajów, przy czym uczestnicy z zagranicy stanowili 60-70% ogółu. Prace prezentowane na sympozjum były publikowane w wydaniach specjalnych czołowych czasopism międzynarodowych z wysokim IF: Langmuir (ACS), Applied Surface Science (Elsevier) oraz Adsorption (Springer).

Strona i program sympozjum: http://isshac.org.

Natomiast polsko-ukraińskie sympozjum „Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications” odbędzie się w dniach 28-31 sierpnia 2018 r. w Instytucie Informatyki UMCS (ul. Akademicka 9, Lublin). Konferencja jest ściśle związana z ponad 30-letnią współpracą naukową w dziedzinie fizykochemii zjawisk powierzchniowych pomiędzy Wydziałem a Narodową Akademią Nauk Ukrainy. Sympozja odbywają się na przemian w Polsce i na Ukrainie oraz zwykle gromadzą ok. 100-120 uczestników.

Pierwsza konferencja z tego cyklu miała miejsce w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w 1995 r., a ostatnia (XV) we Lwowie w roku 2016. Prace prezentowane na sympozjach były publikowane w czasopismach z IF – „Polish Journal of Chemistry”, „Journal of Applied Surface Science”, „Journal of Adsorption Science&Technology”. W tym roku w Lublinie odbędzie się 16. edycja wydarzenia.

Więcej o sympozjum – http://www.thomascat.info/Scientific/Ukr_Pol/Ukr_Pol.htm.

Katarzyna Skałecka

Dyskusja (0 komentarzy)