Aktualności
Konferencje
26 Marca
Opublikowano: 2024-03-26

Młodzi badacze z nauk przyrodniczych wymienią się doświadczeniami

W dniach 15–17 maja w Sękocinie Starym odbędzie się konferencja EnviLink „Międzynarodowa platforma wymiany doświadczeń młodych naukowców w badaniach przyrodniczych”. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Badawczy Leśnictwa.

Celem konferencji jest aktywizacja i konsolidacja środowiska młodych naukowców w zakresie nauk przyrodniczych. Wymiana doświadczeń pomiędzy badaczami z różnych krajów i dyscyplin naukowych, takich jak nauki leśne oraz nauki o Ziemi i środowisku, może pomóc w przyszłości w stworzeniu interdyscyplinarnych zespołów.

W ramach konferencji EnviLink przewidziane zostały sesje plenarne o tematyce ogólnośrodowiskowej oraz pięć sesji tematycznych (Las, Miasto, Woda, Klimat, Technologia), które choć przedstawiać będą badania naukowe w różnych dyscyplinach nauki, to środowiskowo są ze sobą ściśle powiązane. Elementem łączącym poszczególne sesje będzie wykorzystanie systemów informacji geograficznej (GIS) we wskazanych obszarach. W badaniach środowiskowych GIS wykorzystywany jest m.in. do modelowania wpływu zmian klimatu na ekosystemy, oceny stanu ekosystemów czy też w analizach miejskiej powierzchniowej wyspy ciepła. Badania z wykorzystaniem GIS prowadzone są głównie przez zespoły interdyscyplinarne. Wiele opracowanych modeli i narzędzi z powodzeniem znajduje swoje zastosowanie w systemach podejmowania decyzji na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej. Zbudowanie zatem platformy wymiany doświadczeń między naukowcami w tym zakresie może zaowocować istotnymi badaniami i wdrożeniami.

Istotnym elementem konferencji będą panele dyskusyjne „Rozwój kariery naukowej w Polsce i zagranicą” oraz „Wymagania sektora prywatnego względem nauki” z udziałem przedstawicieli sektora prywatnego (ośrodki badawczo-wdrożeniowe), jak również naukowców z różnych dyscyplin oraz krajów. Wspólne dyskusje teoretyków i praktyków mają zaowocować wypracowaniem przestrzeni działania w interesujących ich obszarach badań środowiskowych.

Ostatniego dnia odbędą się również cztery warsztaty tematyczne mające na celu podniesienie kompetencji miękkich młodych naukowców (m.in. pisanie publikacji naukowych) oraz dotyczące wykorzystania narzędzi badawczych (m.in. oprogramowanie R). Do udziału zaproszeni zostaną również przedstawiciele instytucji zrzeszających studentów i doktorantów w Europie i na świecie, m.in. prezydent ISPRS Student Consortium.

Konferencja EnviLink „Międzynarodowa platforma wymiany doświadczeń młodych naukowców w badaniach przyrodniczych” odbędzie się w dniach 15–17 maja w Sękocinie Starym. Patronem medialnym jest „Forum Akademickie”. Więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)