Aktualności
Konferencje
18 Marca
Opublikowano: 2022-03-18

Młodzi naukowcy o górnictwie, geologii i geoinżynierii

XXII Conference of PhD Students and Young Scientists odbędzie się w formule hybrydowej w dniach 29 czerwca – 1 lipca. Organizują ją doktoranci oraz pracownicy naukowi Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

Konferencja adresowana jest do doktorantów i młodych naukowców z całego świata. Umożliwia im wymianę doświadczeń i myśli naukowo-technicznych. Sprzyjać temu będzie zapewne hybrydowa formuła wydarzenia: uczestnicy mogą wybrać udział stacjonarny (na Politechnice Wrocławskiej) lub online.

Tematyka referatów oraz prezentowanych posterów obejmuje zagadnienia z zakresu:

  • górnictwa (zrównoważony rozwój; digitalizacja; problemy zabezpieczenia, ochrony i wykorzystania pozostałości dawnych robót górniczych; górnictwo podziemne; górnictwo odkrywkowe; przeróbka kopalin i odpadów; systemy maszynowe; transport kopalniany; ekonomika w górnictwie; aerologia górnicza; wentylacja i klimatyzacja kopalń),
  • nauk o Ziemi i kosmosie (geologia; hydrogeologia; surowce pozaziemskie; surowce krytyczne; wody podziemne i lecznicze; geoturystyka),
  • geoinżynierii (inżynieria i ochrona środowiska; geotechnika; geomechanika; geologia inżynierska; zagrożenia naturalne),
  • geoinformacji (geodezja górnicza; GIS; fotogrametria i teledetekcja; modelowanie geodanych).

Każdy panel poprzedzony będzie specjalnym wykładem. Uczestnicy będą mogli wygłosić referat lub zaprezentować poster, a zgłoszone publikacje zostaną wydane w ramach IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Oficjalnym językiem konferencji jest angielski.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: http://cpsys.pwr.edu.pl/ oraz na Facebooku.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)