Aktualności
Konferencje
01 Kwietnia
Opublikowano: 2022-04-01

Molekularne mechanizmy zdrowia i choroby

Wybitnych ekspertów w dziedzinie biologii molekularnej, komórkowej i strukturalnej zgromadzi Sympozjum Naukowe organizowane przez Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk. Wydarzenie odbędzie się 27 kwietnia w Warszawie.

Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych (IMol) dołączył do „rodziny” instytutów PAN pod koniec 2020 roku. Prowadzone są w nim badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe i szkolenia w zakresie nauk biologicznych, chemicznych, medycznych, biotechnologicznych, farmakologicznych i pokrewnych. Jednostka, na czele której stoi prof. Agnieszka Chacińska, realizuje projekt „Regenerative Mechanisms for Health” (ReMedy), który w 2017 roku otrzymał dofinansowanie w ramach programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej „Międzynarodowe Agendy Badawcze”.

Prezentacji badań Instytutu, a także omówieniu najnowszych osiągnięć naukowych będzie służyło Anniversary IMol Symposium, którego tematem przewodnim jest „Molecular mechanisms of health and disease”. Podsumowania prac oraz nakreślenia perspektyw rozwoju unikatowych kierunków badań w aspekcie międzynarodowej współpracy dokona gość specjalny – prof. Peter Rehling z University Medical Center Göttingen.

Podczas wydarzenia swoje badania zaprezentują zaproszeni goście: dr Sebastian Glatt z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Kinga Kamieniarz-Gdula z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr Krzysztof Szade z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dyrektor Instytutu, prof. Agnieszka Chacińska, przedstawi międzynarodowy zespół IMol i podsumuje wyniki prac badawczych w pierwszym roku działalności. Prelekcje wygłosi też troje spośród ośmiorga liderów grup IMol: dr Piotr Gerlach, dr Anna Marusiak i dr Karolina Szczepanowska.

Sympozjum odbędzie się 27 kwietnia 2022 roku w hotelu Sound Garden (Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18). Początek o godz. 11:00. Rejestracja poprzez formularz na stronie internetowej IMol. Partnerem medialnym wydarzenia jest „Forum Akademickie”.

ReMedy zajmuje się prowadzeniem badań dotyczących mechanizmów regeneracyjnych. Celem jest całościowe zrozumienie funkcji komórek, a zwłaszcza poznanie mechanizmów reakcji komórek na zaburzenia spowodowane czynnikami chorobowymi, np. chorobami genetycznymi, wywołanymi przez czynniki środowiskowe czy wynikającymi ze starzenia. Zdobyta wiedza ma pomóc w opracowywaniu nowych terapii i leków pozwalających leczyć m.in. choroby neurodegeneracyjne, a także nowotwory. Na jego działanie i rozwój FNP przeznaczyła prawie 40 mln zł.

MK

IM Symposium 22 04 27 patronat medialny rozwiniecie zapowiedzi 1300x1300 1

Dyskusja (0 komentarzy)