Aktualności
Konferencje
17 Września
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-09-17

Na drodze do doskonałości

Na drodze do doskonałości: jak znaleźć, przyciągnąć i zaangażować wschodzące gwiazdy w nauce? – to tytuł konferencji, która odbędzie się 21 września w Centrum ECOTECH-COMPLEX w Lublinie. Jej organizatorami są: Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej i The Centre for Science and Technology Studies w Leiden przy udziale organizacji „Boniface. Science and Education”.

Konferencja podejmuje temat zarządzania badaniami naukowymi poprzez pryzmat indywidualnego rozwoju naukowców. Jej celem jest stworzenie platformy do dzielenia się wiedzą, a przede wszystkim doświadczeniami w zakresie zarządzania kadrą naukową, tak aby wspierać talenty naukowe i umożliwiać im intensywny rozwój. Ma to się przyczynić do podniesienia jakości, doniosłości i rozpoznawalności badań naukowych prowadzonych w Polsce. Wydarzenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za budowanie strategii badawczych w polskich uczelniach oraz instytucjach badawczych.

Gośćmi konferencji będą m.in. eksperci z Centre for Science and Technology Studies w Leiden – twórcy prestiżowego CWTS Leiden Ranking. To jeden z najważniejszych światowych rankingów akademickich. W edycji 2021 uwzględniono 1225 uczelni z 69 krajów. Ranking powstaje wyłącznie na podstawie danych bibliometrycznych dostępnych w bazie Web of Science z uwzględnieniem podziału na następujące obszary nauki: biomedyczne i o zdrowiu (Biomedical and Health Sciences), przyrodnicze i o ziemi (Life and Earth Sciences), matematyczne i informatyczne (Mathematics and Computer Science), fizyczne i inżynieryjne (Physical Science and Engineering) oraz społeczne i humanistyczne (Social Sciences and Humanities).

Goście opowiedzą o najnowszych trendach w zarządzaniu i ewaluacji nauki. Swoją wiedzą na ten temat podzieli się także dr hab. Emanuel Kulczycki, prof. UAM ~ jeden z członków Komisji Ewaluacji Nauki. Wśród prelegentów obecni będą również liderzy znakomitych grup badawczych z trzech polskich uniwersytetów: prof. Wiesław Gruszecki (UMCS), dr hab. Agnieszka Banaś Ząbczyk, prof. URz (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Piotr Guzowski, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku). Mówić będą o swoich doświadczeniach w budowaniu i zarządzaniu zespołami badawczymi o wysokim potencjale naukowym.

Konferencja odbędzie się w formule stacjonarnej. Wymagana jest rejestracja: e-mail – ecotech@umcs.pl, tel. 81 537 57 35.

MK

Program konferencji

Dyskusja (0 komentarzy)