Aktualności
Konferencje
10 Lutego
Opublikowano: 2021-02-10

Największy europejski kongres o wodzie od poniedziałku w Warszawie

O tym, jak przewidzieć powódź i w zrównoważony sposób rozwijać miejskie systemy wodociągowe, będą między innymi dyskutować uczestnicy 6th IAHR Europe Congress, który w dniach 15–18 lutego odbędzie się w Warszawie. W wydarzeniu weźmie udział ponad 400 specjalistów z 53 państw.

Kongresy IAHR są największymi europejskimi spotkaniami naukowców i inżynierów zajmujących się tematyką wody. Tegoroczny odbędzie się pod hasłem „Hydro-Environment Research and Engineering. No Frames, No Borders”. Jego organizatorami są: Polska Akademia Nauk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i Instytut Geofizyki PAN.

Uczestnicy przyjrzą się problemom zmian klimatu, ekstremalnych zjawisk wodnych, hydrauliki środowiskowej, inżynierii hydraulicznej i naturalnych zagrożeń. Wśród panelistów są reprezentanci międzyrządowego programu hydrologicznego UNESCO (The Intergovernmental Hydrological Programme) czy Światowej Organizacji Meteorologicznej (World Meteorological Organization).

Ten kongres to świetna platforma do dzielenia się pomysłami i rozmawiania o potrzebach badań i obecnym stanie wiedzy w szeroko pojętej dziedzinie hydrologii, którą uprawiają specjaliści z różnych obszarów: geofizyki, matematyki, chemii. Badacze powinni pracować na pograniczach tych obszarów, wykorzystując rozmaite narzędzia naukowe, aby móc przyglądać się problemom wodnym z różnych perspektyw – przekonuje prof. Paweł Rowiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk.

W programie wydarzenia są sesje oraz webinary połączone z dyskusjami ze słuchaczami. Można się jeszcze na nie zapisać. Będą dostępne tylko dla osób, które wcześniej zgłoszą swój udział.

Uroczyste otwarcie kongresu – 15 lutego o godz. 10:00 – będzie transmitowane na profilu Polskiej Akademii Nauk na Facebooku. Tam też będzie można obejrzeć rozdanie nagród Regional IAHR Hydro-Environment Heritage i Industry Innovation Awards przyznawanych obiektom inżynierii hydraulicznej.

We wtorek, 16 lutego, uczestnicy sesji „Enhanced Flood Risk modeling” będą dyskutować o czynnikach wywołujących powodzie, obliczeniach i technikach wykrywania. Skoncentrują się na możliwych aspektach ulepszonego modelowania ryzyka powodzi, w tym na wykorzystaniu danych w wysokiej rozdzielczości do prognozowania powodzi miejskich, wpływie zmian klimatu na ryzyko powodzi, zastosowaniu w modelowaniu powodzi technologii takich, jak teledetekcja, ulepszona reprezentacja ryzyka i zarządzanie nim.

Jeśli przyjrzymy się perspektywom europejskich badań hydrologicznych, to ważnym zagadnieniem jest dobry stan ekologiczny rzek. Ostatnie badania pokazują, że istotną kwestią w jego osiągnięciu jest hydromorfologia. Wiemy, jak bardzo ochrona przeciwpowodziowa oddziałuje na rzeki, ale z perspektywy redukcji ryzyka powodzi ważnym tematem przyszłych badań będą nie tylko nasze prognozy dotyczące prędkości wzbierania wody na terenach zalewowych, ale także elastyczność systemów hydraulicznych – mówi prof. Tomasz Okruszko, prorektor ds. nauki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i ekspert Zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN.

Z kolei w środę, 17 lutego, podczas sesji „Towards sustainability in urban waters systems” paneliści i słuchacze zastanowią się nad propozycjami działań prowadzących do zrównoważonego odwadniania obszarów miejskich, zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania zasobów. Przyjrzą się badaniom, metodologiom i algorytmom, które mogą poprawić wskaźniki rozwoju miejskich systemów wodociągowych. Przeanalizują zużycie energii w budynkach, związki wody z energią w środowiskach miejskich oraz możliwości ponownego wykorzystania wody lub optymalizacji zasobów wodnych w miastach np. przez elektrownie.

Ze względu na epidemię koronawirusa kongres odbędzie się w formule spotkań z limitem miejsc w studiach zorganizowanych w Pałacu Staszica Polskiej Akademii Nauk, a także w stacjach Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, Wiedniu i Brukseli oraz na Uniwersytecie w Sheffield w Wielkiej Brytanii. Spotkania te transmitowane będą do uczestników z całego świata. Wydarzenie organizowane jest z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Kongres odbywa się pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierii i Badań Wodno-Środowiskowych (The International Association for Hydro-Environment Engineering and Research). Harmonogram i dodatkowe informacje można znaleźć na oficjalnej stronie kongresu.

MK, źródło: PAN

 

Dyskusja (0 komentarzy)