Aktualności
Konferencje
08 Września
Opublikowano: 2023-09-08

Naukowcy badający koralowce spotkają się w Warszawie

W najbliższą niedzielę, 10 września, w Warszawie rozpoczyna się 14th Symposium of the International Fossil Coral and Reef Society (IFCRS). Jego organizatorem jest Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk.

Konferencje IFCRS są najważniejszym światowym forum uczonych badających kopalne koralowce i rafy w kontekście zmian klimatu oraz ewolucji ich bioróżnorodności. Dzisiejsze środowiska rafowe są jednymi z najbardziej wrażliwych na zmianę warunków klimatycznych ekosystemów morskich: modele zmian klimatu przewidują wymarcie do końca XXI wieku większości znanych dziś środowisk rafowych z powodu zakwaszania i podwyższenia temperatury wód powierzchniowych. Najnowsze badania wskazują jednak, że nie wszystkie koralowce mają ten sam potencjał przetrwania zmian, a kluczem do zrozumienia tych różnic jest ich przeszłość geologiczna i ewolucyjna.

Tematem wiodącym warszawskiej konferencji („Going deeper”) są badania koralowców ze środowisk mezofotycznych i głębokowodnych. Środowiska te stanowią potencjalne refugia koralowców w przypadku wymarcia płytkowodnych raf, zaś w Polsce kopalne środowiska raf mezofotycznych są dobrze poznane i reprezentują pierwsze rafy nowoczesnego typu na świecie.

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie internetowej: https://fossilcoralreefs.com/.

Przy okazji tego wydarzenia 16 września o godz. 11:00 w Krakowie odbędzie się sesja popularnonaukowa „Oceans, Corals and Reefs – Past, Present and Future?”. Jej organizatorzy chcą zwrócić uwagę na postępujące w niebywałym tempie wymieranie koralowców. Do niedawna rafy koralowe były domem dla niemal jednej czwartej wszystkich gatunków morskich organizmów. Zakwaszenie i chemiczne zanieczyszczenie oceanu, globalne ocieplenie i w rezultacie blaknięcie koralowców, podobnie jak inne szkodliwe efekty działalności człowieka, powodują, że co czwarta z tych raf jest już martwa, a te, które pozostały, znalazły się w śmiertelnym zagrożeniu. Aby pokazać problem z różnych perspektyw, o swoich badaniach opowiedzą paleontolodzy, oceanolodzy i badacze dzisiejszej Wielkiej Rafy Koralowej.

Wydarzenie adresowane jest do miłośników przyrody, doktorantów, studentów, uczniów, nauczycieli i popularyzatorów nauki oraz wszystkich tych, którzy nie pozostają obojętni na los mieszkańców światowego oceanu. Sesja w języku angielskim, współorganizowana przez Uniwersytet Jagielloński, odbędzie się w sobotę, 16 września, na Wydziale Prawa i Administracji UJ przy ul. Krupniczej 33A. Bezpłatne wejściówki do pobrania: https://fossilcoralreefs.com/?post_type=product.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)