Aktualności
Konferencje
23 Listopada
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-11-23

Nietypowe stosunki zatrudnienia

O prawnym modelu ochrony pracy na własny rachunek będzie mowa podczas IV edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia”. Wydarzenie w formule online odbędzie się w dniach 8–9 grudnia.

Celem konferencji jest dyskusja w gronie naukowców i praktyków nad prawnym modelem ochrony pracy na własny rachunek w Polsce. Od początku lat dziewięćdziesiątych zaobserwować można dynamiczny rozwój nietypowych form świadczenia pracy, w tym także pracy na własny rachunek. Według raportu BAEL w I kwartale 2020 r. z około 16,4 mln pracobiorców w naszym kraju aż 2,33 mln osób (ponad 14% ogółu pracujących) realizowało swoją aktywność za zasadach samozatrudnienia. Upowszechnienie się pracy na własny rachunek, w ramach której osoby działające zarobkowo bardzo często funkcjonują w warunkach zbliżonych do sytuacji pracowników, wymusiło ekspansję ochronnego prawa pracy na tę kategorię wykonawców, gwarantując im uprawnienia do tej pory zastrzeżone wyłącznie dla stosunku pracy. Dotyczy to choćby ochrony w zakresie BHP, rodzicielstwa, równego traktowania i niedyskryminacji, wynagrodzenia za pracę, a także zrzeszania się w związkach zawodowych.

Tendencja ta jest zgodna zarówno ze standardami prawa międzynarodowego i unijnego, w ramach których ustawodawca wprowadzając regulacje ochronne obejmuje nimi wszystkich ludzi pracy, posługując się terminem „pracownik” w szerokim ujęciu (workers lub travailleurs), jak i z normami Konstytucji RP, które szeroko określają gwarancje ochronne.

Nadszedł właściwy czas, aby zastanowić się nad optymalnym prawnym modelem ochrony pracy na własny rachunek w Polsce. Obecne rozwiązania w tym zakresie pozostawiają wiele do życzenia. Są przypadkowe i chaotyczne, pozbawione kompleksowego i spójnego podejścia ustawodawcy. De lege lata nie ma na gruncie naszego prawa definicji pracy na własny rachunek, niejasny jest także zakres podmiotowy i przedmiotowy ochrony osób samozatrudnionych. Wątpliwości budzą również kryteria stosowania przepisów ochronnych. Te wszystkie zagadnienia będą przedmiotem zainteresowania uczestników konferencji – piszą w zaproszeniu organizatorzy.

Podkreślają jednocześnie, że dyskusja nad prawnym modelem ochrony pracy na własny rachunek w Polsce wpisuje się w nurt szerszych rozważań nad przyszłością prawa pracy. Pojawiają się m.in. głosy o potrzebie stworzenia prawa zatrudnienia obejmującego swym zakresem regulacji każdy rodzaj pracy, w tym także pracę na własny rachunek.

Wydarzenie adresowane jest do: środowiska naukowego i akademickiego; jednoosobowych przedsiębiorców; podmiotów korzystających z pracy osób samozatrudnionych; przedstawicieli partnerów społecznych (związków zawodowych i organizacji pracodawców), przedstawicieli sądów i administracji publicznej (w tym pracowników ZUS i PIP), a także adwokatów i radców prawnych zajmujących się w praktyce stosowaniem przepisów prawa pracy; słuchaczy studiów podyplomowych; studentów oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą problematyką.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia” odbędzie się online w dniach 8–9 grudnia. Jeszcze tylko do 25 listopada można zgłaszać tematy posterów związane z konferencją. Będą one prezentowane w odrębnych wirtualnych pokojach, gdzie uczestnicy mogą wejść i podyskutować z autorami posterów.

Konferencja jest bezpłatna. Link do rejestracji pozostanie aktywny do 5 grudnia. Więcej szczegółów na stronie internetowej wydarzenia. Organizatorzy: Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Studenckie Forum Naukowe Nietypowych Stosunków Zatrudnienia.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)