Aktualności
Konferencje
27 Kwietnia
Opublikowano: 2022-04-27

Nowe trendy w metrologii

Pierwsza edycja Międzynarodowej Konferencji Metrologicznej „New trends in metrology” odbędzie się w dniach 17–19 października w Lublinie. Wydarzenie organizuje Polska Unia Metrologiczna.

Polska Unia Metrologiczna została utworzona 30 sierpnia ub.r. Jej biuro znajduje się na Politechnice Lubelskiej. Do Unii przystąpiło już ponad 30 uczelni i instytutów badawczych. Głównym celem jest integracja polskich instytucji zajmujących się metrologią. Działania w ramach PUM koncentrować się będą m.in. na współpracy z przemysłem i otoczeniem biznesowym. Jednym z priorytetowych zadań jest inwentaryzacja stanu aparaturowego krajowej metrologii pod hasłem „Powszechny spis metrologiczny”. Ponadto naukowcy opracują i wdrożą system wsparcia kadry. Będzie on obejmował staże dla młodych pracowników nauki, w tym także studentów, pomoc przy doktoratach wdrożeniowych, udział w badaniach, kursach i szkoleniach z zakresu metrologii.

Polska Unia Metrologiczna organizuje także Międzynarodową Konferencję Metrologiczną „New trends in metrology”. Pierwszą edycję zaplanowano w dniach 17–19 października w Lublinie. Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli różnych środowisk i dyscyplin naukowych, biznesu, a także pracowników administracji publicznej zainteresowanych problematyką metrologii. Jej celem jest wymiana poglądów i doświadczeń oraz prezentacja wyników badań dotyczących problemów współczesnej metrologii. Głównymi prelegentami będą: prof. Janusz Gajda z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. Jerzy Sładek z Politechniki Krakowskiej, prof. Paolo Carbone z Uniwersytetu w Perugii i prof. David Macii z Uniwersytetu w Trydencie.

Patronat honorowy nad konferencją „New trends in metrology” objęli: Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski Lech Sprawka, prezydent Lublina Krzysztof Żuk, a także Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje „Forum Akademickie”.

Szczegóły oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej konferencji.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)